<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> ajos brochure camps
Billige midlertidige boliger til mandskab på store projekter

Annonce

Billige midlertidige boliger til mandskab på store projekter

>> Hent Ajos' brochure om camps.


Billige midlertidige boliger og trygge rammer til mandskab på store projekter.


Måske er du bygherre på et stort byggeprojekt - eller projektejer af et renoverings-, offshore- eller industriprojekt. Entreprenøren, der skal gennemføre et byggeri. Eller vikarbureauet, der hyrer arbejdskraft fra ind- og udland. Eller måske er du byggeteknisk planlægger i kommunen, projektet skal realiseres i - eller den lokale kroejer. Uanset hvilken af disse kasketter, du bærer, bør du læse denne folder om Camps - Ajos’ unikke camp-løsning til store mandskaber. Ikke for vores skyld. Men for din egen.

En Ajos Camp kan nemlig blive en rigtig god forretning for dig, hvis du er...

•  Bygherren/projektejeren, der ønsker at tiltrække stabil og effektiv arbejdskraft uden at sprænge budgettet.

Entreprenøren, der ønsker at sikre højere effektivitet i det daglige, bedre kvalitet, lavere omkostninger, glade medarbejdere, der trives - og mindre udskiftning i staben.

Vikarbureauet, der skal skaffe logi til store mandskab - og ønsker at minimere tidsforbruget til boligadministration markant.

Kommunen, der ønsker at tiltrække arbejdskraft og sikre, at en midlertidig udvidelse af indbyggertallet øger omsætningen hos det lokale erhvervsliv - og ikke er til gene for kommunens borgere.

Den lokale kroejer, der er interesseret i at øge sin indtjening markant ved at udvide med ekstra værelser i en periode.


Er du nysgerrig efter at vide mere?


>> Hent Ajos' brochure om camps.
Kontaktinformation
Ajos a/s
Godthåbsvej 4, 7100 Vejle
Industriholmen 69, 2650 Hvidovre
Tlf:7025 6363
Email:   ajos@ajos.dk
ajos-brochure-camps