<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ny arkitekttegnet vuggestue i Hoersholm
Ajos a/s

Annonce

Ny arkitekttegnet vuggestue i Hørsholm

Ajos har leveret en ny arkitekttegnet vuggestue til Hørsholm kommune med plads til to vuggestuegrupper. Bygningen er udført som en udvidelse til en eksisterende institution. Der er mange utraditionelle løsninger i det børnevenlige modulbyggeri.

Det nye modulbyggeri i Hørsholm er ca. 160 kvadratmeter og er skræddersyet efter arkitektens tegninger og anvisninger. 
 
Der er brugt standard-moduler med gulvvarme opvarmet med luft til vand-varmepumper. Ud over at være en meget energieffektiv måde at opvarme på, er det optimalt for vuggestuebørn, som opholder sig meget på gulvet.
 
Der er bygget karnapper med glas fra gulv til loft i gavlene på modulerne. Dermed kan børnene sidde inde og betragte uderummet, og på den måde smelter inde og ude sammen.
 
Som noget særegent i modulbyggeri er der etableret ovenlys i garderoberne, så der er naturligt lys, selv om det er et gennemgangsrum midt i bygningen.Byggeriet er på alle måder tilpasset målgruppen. Der er elektriske hæve/sænke pusleborde, og der er to overdækkede terrasser, så barnevognene kan stå i tørvejr, når børnene skal sove.
 
Sektionsleder for pavilloner i Ajos a/s, Carsten Bøgesø fortæller, at det er én af de mere specielle modulopgaver for Ajos.
 
- Det kræver naturligvis, at byggeriet er tiltænkt en vis levetid, for at det kan betale sig at etablere så mange specielle løsninger, siger Carsten Bøgesø.
 
- I dette tilfælde er vuggestuen opstillet med en planlagt lejeperiode på fem år, og bygningen er udført i vedligeholdelsesfrie materialer således, at der skal bruges få midler og minimal tid på vedligehold.
 
Fordelen ved at benytte modulbyggeri er naturligvis den midlertidige karakter. Byggeriet kan fjernes igen, når og hvis der ikke længere er behov for det, og så handler det om byggetiden.
Byggeriet er opført iht. BR15 og lever op til nutidens traditionelle byggerier.
 
- Vi kunne forberede byggeriet indendørs. Håndværkerne har arbejdet i en 20 graders varm hal under optimale forhold. Det giver bedre løsninger og holder omkostningerne nede. Fx holdes træet tørt, hvilket betyder, at der ikke kommer fugt i konstruktionerne ved montagearbejdet. Samtidig giver det en væsentligt hurtigere byggeproces, blandt andet fordi vi kan producere byggeriet samtidig med, at entreprenørerne udfører jord- og kloakarbejdet, fortæller Carsten Bøgesø. 

 
 
Fra første modul blev sat op, til det færdige byggeri blev taget i brug i midten af marts, gik der ganske få uger. Det er et ekstremt kort byggeforløb på stedet, så omgivelserne herunder den eksisterende børnehave blev generet mindst muligt.
 
Byggeriet af den nye vuggestue fremtræder efter arkitektens anvisninger med dejlige lyse lokaler, lydlofter, elektronisk lysstyring samt facadeplader i lys sandfarve.
 
Institutionen er naturligvis etableret med et fuldautomatisk ventilationsanlæg, som er styret af CO2-indholdet i luften, så det er energieffektivt og tager hensyn til, at lokalerne ikke er i brug 24 timer alle ugens dage, samtidig med at der er en effektiv udluftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Om Ajos  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ajos er blandt de absolut bedste på de områder, vi har valgt at specialisere os i:  Tårnkranersemimobilkranerpersonhejs og materialehejsskuremodulerpavilloner, midlertidige installationer, fx  strømbelysningafspærringopvarmning og affugtning samt  byggepladsindretning og  byggepladslogistik.
Kontaktinformation
Ajos a/s
Godthåbsvej 4, 7100 Vejle
Industriholmen 69, 2650 Hvidovre
Tlf:7025 6363
Email:   ajos@ajos.dk
Ajos