<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Et ekstra je i det h je
Et ekstra øje i det høje

Annonce

Et ekstra øje i det høje

Ajos sætter kameraer på tårnkraner som et ekstra øje for kranførere, så de kan se den byrde, de løfter, og ikke styrer i blinde. Det øger sikkerheden markant

 

Tidligere var kranføreren på en tårnkran afhængig af radiokontakten med en mand på jorden, når han skulle køre såkaldt blindekørsel for eksempel bag bygningselementer eller i en trappeskakt.

 

- Det er vi fri for med kameraet, der peger direkte mod byrden under kranen. Det giver et mere præcist og sikkert arbejde, siger kranfører Bent Nielsen fra en kabine i ca. 45 meters højde. Han er kranfører for CG Jensen og kører i øjeblikket en tårnkran fra Ajos a/s, hvor der er monteret kamera på den såkaldte kat, som kører vandret og er dér, hvor wiren er hæftet.


 

Servicemontør Povl Kjær Hillingsø installerer kameraet på katten, så det bevæger sig med lige over byrden.

Ajos har indkøbt seks nye sæt kameraer med tilhørende monitor til kabinen, hvor der er trådløs forbindelse til kameraet. En test af de nye kameraer viser, at de har et kraftigt zoom og et skarpt billede, hvor man kan se, hvad der ligger i forruden på den montørbil, der er zoomet ind på. Der monteres i dag kameraer på omkring halvdelen af de tårnkraner, Ajos stiller op.

 

- Det er som regel føreren, der ønsker kamera. Det er som med så mange andre hjælpemidler, at man slet ikke kan forestille sig tiden uden, når man først har prøvet det, siger servicemontør Povl Kjær Hillingsø, der har monteret ét af de nye kameraer på kranen, som Bent Nielsen kører for CG Jensen.

 

- Det er første gang, at jeg kører med kamera. Vi har det på vores egen mobilkran. Det giver et mere præcist arbejde, og så giver det væsentlig større sikkerhed. Ud over at vi kan se byrden ved blindekørsel, betyder det også, at jeg kan zoome ind og se, om byrden er gjort ordentlig fast. Det betyder rigtig meget for sikkerheden, siger Bent Nielsen.

 

- Det er også vigtigt, at man kører mere præcist, når man selv kan se byrden. Det sparer ikke mandskab, men jeg er måske hurtigere og kan være mere præcis, så kranarbejdet bidrager til effektiviteten på byggepladsen, siger han.

 

På den aktuelle opgave kører Bent Nielsen meget blindekørsel. Kranen er placeret i en gård, og han henter typisk materialer udenfor bygningerne, hvor han kører i blinde. Han har også en del løft i bygningernes trappeskakter, hvor han ikke kan se byrden eller trappeskaktens præcise afgrænsning på hver etage.

 

- Især ved kørsel med meget høje tårnkraner, vil det være en stor fordel at have kamera, fordi zoomfunktionen er så effektiv, siger Bent Nielsen.

 

Ajos har en klar strategi om at være med helt i front af udviklingen inden for tårnkraner. Der gælder det samme som på alle andre områder, at Ajos ønsker at levere en løsning frem for bare at levere jernet.Skærmen i kabinen hos kranfører Bent Nielsen viser meget præcist byrden, og hvordan den er gjort fast.   
 

Derfor anbefaler Ajos medarbejdere kamera på kranen, når det kan bidrage til effektivitet og sikkerhed.

 

- Vi har også meget fokus på udvikling i øvrigt. Selv om mange har indtrykket af, at en kran bare er en masse jern, sker der er en teknologisk udvikling, som vi følger tæt som repræsentant for Potain i Danmark, fortæller afdelingschef Jørn Rauff Larsen.

 

- Blandt eksemplerne er de to nye Hub 40-30, som Ajos har købt. De er totalt digitalt drevet, og udviklingsarbejdet har inspireret til, at fjernbetjeningerne på de øvrige modeller Potain-kraner er moderniseret. I det hele taget arbejdes der meget med styringerne af kranerne, hvor kranerne bliver mere præcise, arbejdshastighederne øges og de kan krane samme eller en større byrde med lavere energiforbrug. Den udvikling er vi på forkant af med et massivt investeringsprogram, fortæller Jørn Rauff Larsen.

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Om Ajos  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ajos er blandt de absolut bedste på de områder, vi har valgt at specialisere os i:  Tårnkraner,    semimobilkraner,    personhejs og materialehejs,    skure,    moduler,   pavilloner, midlertidige installationer, fx    strøm,    belysning,    afspærring,    opvarmning og affugtning samt    byggepladsindretning og    byggepladslogistik.
Kontaktinformation
Ajos a/s
Godthåbsvej 4, 7100 Vejle
Industriholmen 69, 2650 Hvidovre
Tlf:7025 6363
Email:   ajos@ajos.dk
Et-ekstra--je-i-det-h-je