<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Ajos fokus paa sikkerhed smitter af paa branchen
Ajos a/s

Annonce

Ajos' fokus på sikkerhed smitter af på branchen

Skursektionens APV efterspørges i stigende grad blandt Ajos' kunder, som udviser øget interesse for et højt sikkerhedsniveau.

 

Hvert år bliver der indrapporteret en lang række arbejdsulykker på de danske byggepladser. Ulykker som enten er opstået af tilfældigheder, manglende omtanke eller bevidst tilsidesættelse af sikkerhedsreglementet.

 

Hos Ajos er et højt sikkerhedsniveau altid en prioritet. Ikke mindst blandt firmaets skurfolk, der bl.a. arbejder med opsætning og nedtagning af skurbyer på byggepladser. De arbejder dagligt i højden, hvilket øger risikoen for ulykker betragteligt. Derfor er Ajos' APV et vigtigt redskab for korrekt udførelse af arbejdet, og den bliver løbende opdateret. I APV'en er problemstillinger ved udførelsen af de forskellige arbejdsopgaver beskrevet, og det samme er Ajos' løsninger på udfordringerne, som fuldt ud følger lovgivningen på området.

 

- Sikkerhedsudfordringen i skurbranchen er, at når man bygger op i luften, er der som udgangspunkt ikke noget over en at fastgøre sig i. BFA regulativet (Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg) foreskriver, at der anvendes et højere punkt, eksempelvis i form af en stillestående kran, som faldpost. Medarbejderne fastgøres til kranen med sikkerhedsliner. De ligner lidt en yoyo under arbejdet, men deres sikkerhed er det vigtigste, forklarer Johnny Bak Pedersen, sektionsleder for skure i Ajos.

 

 

Ajos vil gerne være foregangsvirksomhed indenfor kvalitet, service, arbejdsmiljø og sikkerhed, og de ønsker at sende et klart signal til kunder og samarbejdspartnere om, at deres ydelser frembringes under ordnede arbejdsmiljøforhold. Johnny Bak Pedersen oplever også, at Ajos' syn på sikkerheden har påvirket skurbranchen positivt.

 

- Et stigende antal af vores kunder efterspørger vores APV. Flere af dem forlanger vores APV fremsendt, inden arbejdet påbegyndes, så de kan gennemgå den. Det gør vi meget gerne, for så kan de se, hvilke spilleregler vi arbejder efter. Vi har fokuseret på sikkerheden i mange år. Men det er nyt, at kunderne efterspørger øget sikkerhed i det omfang, vi oplever nu. Det er selvfølgelig dejligt, siger Johnny Bak Pedersen.

 

At Ajos' APV løbende opdateres, har også stor betydning internt i virksomheden. Medarbejderne er ikke i tvivl om, hvordan de skal løse udfordringerne på byggepladsen uden at sætte sikkerheden over styr, og ulykkesfrekvensen for indeværende år lyder indtil videre på nul.

 

 

- Det er et tal, vi er glade for og stolte af. Samtidig er vi også meget bevidst om, at der ikke skal meget til, før det ændres, understreger Johnny Bak Pedersen.

 

Ajos' medarbejdere anvender it-systemet SmartDay, hvor alle opgaver og ressourcer styres. Herigennem får alle montører også dagligt en reminder om at huske korrekt anvendelse af sikkerhedsudstyr i opgavens udfordringer.

 

- Sikkerhedshensynet sidder på rygraden af vores folk, men alligevel udsender vi dagligt remindere til dem. Hellere påminde en gang ekstra end en gang for lidt, siger Johnny Bak Pedersen.

 

Skursektionen holder fællesmøder tre gange om året, og hver gang er sikkerheden på dagsordenen. Her bliver eksempelvis nye regler, nyt udstyr og arbejdsgange diskuteret, og det giver resultater. Senest et konkret ønske, som nu er ved at blive bygget.

 

- Vi er ved at bygge et skinnesystem i vores egen hal. Så kan medarbejderne være fastgjorte i liner ned fra loftet, når de arbejder på skurvognene. Tiltaget var et ønske fra produktionsfolkene, og det efterkommer vi gerne. Det er igen en understregning af, at vi lader handling følge ord, siger Johnny Bak Pedersen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Om Ajos  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ajos er blandt de absolut bedste på de områder, vi har valgt at specialisere os i: Tårnkranersemimobilkranerpersonhejs og materialehejsskuremodulerpavilloner, midlertidige installationer, fx strømbelysningafspærringopvarmning og affugtning samt byggepladsindretning og byggepladslogistik.

Kontaktinformation
Ajos a/s
Godthåbsvej 4, 7100 Vejle
Industriholmen 69, 2650 Hvidovre
Tlf:7025 6363
Email:   ajos@ajos.dk
Ajos