<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Vejen til en fugtfri kælder
annonce
Annonce

Vejen til en fugtfri kælder

 

Det nye bygningsreglement stiller strenge krav til sikring mod fugt og til isolering af bygninger. Jackons isoleringsprodukt, Jackon Thermodræn kan monteres direkte på ydervæggen i kælderen, og løsningen lever med sin høje isolerings-, drænings- og diffusionsevne op til de nye krav.

 

Fugt i kælderen er et stigende problem, og med Jackon Thermodræn kan boligejerne ruste sig mod kommende skybrud, våde vintre og kulde.

 

Strenge krav til sikring mod fugt i kælderen

Bygningsreglementet har strenge krav til energi- og isoleringsevne, men der er ligeså tydelige krav til sikring mod fugt fra blandt andet nedbør og fundamentets omgivelser. Dårlig fugtsikring kan skade bygningen og give et potentielt sundhedsskadeligt indeklima.

 

I følge Statens Byggeforskningsinstitut er fugt i dag en hyppig årsag til bygnings- og forsikringsskader, og med klimaforandringer og stadigt kraftigere skybrud kan det forventes flere problemer med fugtskader fremover.

 

Seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut Eva Møller udtaler:

 

- Man bør i princippet montere 100 % af isoleringen på ydersiden af kælderens ydervægge for at opnå det bedste fugt- og energimæssige resultat. Og at bygninger i udsatte områder har ekstra behov for godt dimensioneret isolering og dræning af ydervæggene i kælderen.

 

Jackon Thermodræn er diffusionsåben isolering som monteres på ydersiden af kældervæggen og gør, at murværket tørrer hurtigt. Det sørger samtidig for et bedre indeklima med en stabil inde-temperatur og sundere klima i boligen. Internationale eksperter anbefaler at man placerer mindst halvdelen af isoleringen på kældervæggens yderside for at undgå fugt og dårligt indeklima. Jackon Thermodræn er udviklet for at imødekomme disse anbefalinger.

 

Læs også interview med Torben Sørensen fra Jackon Danmark: Thermodræn tillader kælderen at ånde og holder fugten ude

 

 

Boligejerne bekymrer sig om fugt

Og fugtsikring er faktisk noget som ikke bare forsikringsselskaberne, men også boligejerne lægger vægt på. En undersøgelse fra Pension og Forsikring viser, at hele 70 % af danskerne er opmærksomme på risikoen for fugtskader, når de køber boliger.

 

- Der er rigtigt mange kældervægge, som ikke er godt nok sikret mod skybrud og klimaforandringer. Så det er oplagt, at mange har et stort behov for at opgradere deres kælder. Løsningen er at isolere kælderen udefra med Jackon Thermodræn, som både dræner og giver en mere stabil temperatur i murvæggen. Det modvirker fugt i kælderen og giver et sundere indeklima, fortæller Martin Bendix, Jackon Danmark.

 

Endelig gør Martin Bendix opmærksom på, at uanset om man skal bygge nyt eller isolere et gammelt hus, så gælder Bygningsreglement BR18 vedrørende fugtsikring og isolering.

 

Enkel montering for håndværerkeren

Jackon Thermodræn er en trykstærk og solid plade i Jackopor EPS til udvendig drænering og isolering af kældervægge. Jackopor har gode isoleringsegenskaber og er et behageligt materiale at arbejde med. Pladen har små horisontale og vertikale huller som sørger for udtørring af væggen og optimal drænering af fugt og vand. Thermodræn leveres med pålimet fiberdug, der forhindrer finkornet masse i at stoppe dræneringshullene til.


Pladerne monteres og fastholdes i hinanden ved hjælp af fixeringsdybler, som placeres i hullerne ved opsætningen. Der er to forskellige måder at montere pladerne på kældervæggen: Enten med monteringsdyvler af plast eller ved hjælp af monteringslim. De er desuden nemme at tilpasse i størrelsen med en fukssvans.

 

Dimensioner:
Højde 600 mm. Bredde 1200 mm. Tykkelse 100 mm og 200 mm.

 

 

På Jackons hjemmeside kan man se en video om Thermodræn-løsningen til udvendig drænering og isolering af kælderens vægge

 

Her er det også muligt at se Thermodræn monteringsvideoen