<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Storskaleret DaaS service af Big Data
annonce
Annonce

Storskaleret DaaS service af Big Data

 

Big Data, Machine Learning og Internet of Things. Begreber, der fortsat vinder indpas i ingeniørvirksomheder, og som åbner ekstensive muligheder for dataindsamling og analyse. Muligheder Blue North er på forkant med – blandt andet med en helt ny server, der giver adgang til en platform til alle typer af data - i alle størrelsesordener

 

 

Blue North har som ambition, konstant at bidrage med de bedste målinger til forsyningsbranchen og procesindustrien. En ambition ingeniørvirksomheden kontinuerligt optimerer – blandt andet ved hjælp af helt ny teknologi, der for alvor åbner op for håndtering af Big Data.

 

- Ved hjælp af Amazon web service har vi med den nye platform mulighed for at håndtere Big Data i endnu større omfang end tidligere. Til august bliver der eksempelvis etableret 2000 målepunkter til brug af søgning efter uvedkommende vand, og yderligere 2500 punkter forventes at støde til inden årets udgang. Et stort projekt, der vil afføde enorme mængder af data, som vi i dag kan håndtere uden problemer. Med vores løsning følger desuden mulighed for en række serviceydelser som for eksempel kontrol og bearbejdning af data via machine learning, der kan give forsyningsselskaber den ekspertviden, de har behov for, for at kunne drage de nødvenlige konklusioner, forklarer Tommy Pedersen, teknisk direktør og partner hos Blue North.

 

Læs også interview med strategidirektør i NCC Martin Manthorpe: Byggeriet er på vej ind i et faseskift

 

 

DaaS service af Big Data med konklusioner

Blue North udvikler og håndterer storskala IoT sensorsystemer, der kontinuerligt indsamler og analyserer data ved hjælp af machine learning.

 

Læs mere om Klimasikring

 

- Kunderne får en analyseplatform, der bygger på 1.000, 5.000 eller 10.000 sensorer, som vi selv producerer og sætter op. Det geniale ved analyseværktøjer er jo netop selve analysefunktionen – kunden får adgang til analyseret materiale, der ellers kræver rigtig meget vurdering, planlægning og ikke mindst data. Noget der tidligere har krævet hele afdelinger at bearbejde, men som nu kan udvikles og provides af mindre virksomheder som os, fortæller Tommy Pedersen og fortsætter:

 

- I dag handler det om at have adgang til en platform, der leverer analyse af Big Data med konklusioner, hvorfra du kan trække ønskede rapporter ud i det format, du vil. Det er det, vi udvikler i dag - analyseværktøjer, eller DaaS plus serviceydelser som at levere interface til sensornetværk eller skræddersyet analyse efter kundens behov. Endelig kan nævnes, at vi ikke kun yder DaaS til egne kunder, men at andre systemleverandører kan få adgang til platformen, uden selv at skulle igennem det enorme udviklingsarbejde, der ligger forud for løsningen, slutter Tommy Pedersen.

 

Læs mere om IT og Teknologi

 

Fakta

  • Blue North leverer kalibreret data fra afledning og nedbør, kampagner til modelkalibrering, overløbsovervågning, løsninger vedrørende uvedkommende vand, vandløbsmålinger og vandføringsmålinger, lokal afledning af regnvand, LAR, vandkvalitetsmåling, flowmålinger på pumpestationer, industriovervågning og service
  • Virksomhedens serviceydelser indbefatter rådgivning, abonnementsordninger, optimering og service af udstyr
  • Fokus er at levere valideret kvalitetssikret rå-data og behandlet data til forsyningsselskaber, kommuner og større virksomheder
  • Blue North er kendetegnet ved at være fuldt opgraderet i henhold til alle former for måling-, registrerings- og kalibreringsudstyr