logo

Snart kan du få genbrugte mursten med CE-mærkning

 

For første gang nogensinde er det nu muligt at CE-mærke et genbrugt byggemateriale. ETA-Danmark har i samarbejde med firmaet Gamle Mursten udarbejdet grundlaget for CE-mærkning af genbrugte mursten.

 

CE-mærkning er en vigtig dokumentation for byggematerialers ydeevne. Derfor er det obligatorisk, at alle byggematerialer, som er omfattet af en harmoniseret standard, skal være CE-mærket. Nye mursten blandt andet er omfattet af en harmoniseret standard, og derfor skal de CE-mærkes. Men genbrugte mursten har ikke været mulige at CE-mærke, da der ikke har eksisteret en standard eller metodebeskrivelse for dette, før nu.

 

Manglende standarddokumentation for ydeevne var også udfordringen for firmaet, Gamle Mursten. Virksomheden har nemlig de seneste år oplevet stigende efterspørgsel fra både arkitekter og bygherrer på sine produkter – gamle, afrensede mursten med sjæl og historie, som kan genbruges i nyt byggeri. Men når byggeprojekterne efterfølgende lander på bordet hos de rådgivende ingeniører, som skal udføre beregninger på murene, efterspørger de dokumentation for murstenenes styrke og bæreevne.

 

Løsningen fandt Gamle Mursten sammen med ETA-Danmark

Gennem et MUDP-projekt (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) gik Gamle Mursten i gang med at undersøge mulighederne for, hvordan de kunne skaffe godkendt dokumentation og fandt frem til ETA-Danmark. ETA-Danmark er et uvildigt organ, der vurderer og godkender byggevarer efter det danske bygningsreglement og udsteder ETA’er iht. den europæiske byggevareforordning. Gamle Mursten kontaktede derfor ETA-Danmark, og i samråd fandt de frem til, hvilke parametre der skulle fastlægges, samt hvilke tests murstenene skulle underlægges for at dokumentere de relevante egenskaber som styrke og bæreevne.

 

Første skridt på vejen mod CE-mærkningen var en såkaldt EAD (European Assessment Document), som er juridisk ligestillet med de harmoniserede standarder. EAD’en beskriver, hvordan produktet skal testes, for at den ETA, der ligger til grund for CE-mærket, kan udstedes. En EAD udarbejdes af de enkelte vurderingsorganer og sendes derefter i høring i hele Europa. Når den er udstedt, er den gyldig i alle EU-lande.

 

EAD’en er netop blevet godkendt af samtlige EU-lande, og ETA-Danmark har på den baggrund udstedt en ETA til Gamle Mursten, som nu med den i hånden kan CE-mærke sine produkter.

  

Dansk Standard omkring markedsovervågning af byggevarer: ”Vi sladrer altså ikke til din konkurrent”

 

Faktaboks:

- Ikke alle byggevarer kan eller skal CE-mærkes

 

- Det er obligatorisk, at CE-mærke byggevarer, som er omfattet af en harmoniseret standard - i dag er ca. 75 % af alle byggevarer omfattet af en harmoniseret standard og dermed obligatoriske at CE-mærke.

 

- Det er frivilligt for producenten, om virksomheden vil CE-mærke de byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard. Men det kan være en fordel at gøre det, fordi man så har dokumentation for, at produktet lever op til den ydeevne, som man siger, at det gør.

 

- Hvis man ønsker det, kan produktet CE-mærkes på baggrund af en ETA (European Technical Assessment), udstedt på baggrund af en EAD (European Assessment Document).

 

- En EAD er juridisk sidestillet med de harmoniserede standarder.

 

- MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) er en støtteordning under Miljøstyrelsen, som yder tilskud til miljøteknologiske projekter inden for forskellige miljøtemaer.

 

- ETA-Danmark er notificeret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at udstede ETA'er og udarbejde EAD'er

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555