<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Skandinavisk byudvikling og kommende milliardprojekter præsenteres i København
annonce
Annonce

Skandinavisk byudvikling og kommende milliardprojekter præsenteres i København

Stockholm Metro udvider med 20 kilometer og 11 nye stationer for ca. 14.7 milliarder SEK
– Foto: Stockholm Metro Administration

 

Den 15. november 2018 går dørene op til den store internationale bygge- og anlægskonference, Building Network Construction Conference 2018, der finder sted på det eksklusive Marriott Hotel midt i København.


Konferencens formål er at skabe et unikt netværks- og udstillerforum, hvor deltagerne kan synliggøre deres virksomheds kompetencer og samtidig få viden om og overblik på engelsk over planerne for nogle af de største bygge- og anlægsprojekter, der finder sted i København, Stockholm, Oslo, Gøteborg og Skåne de kommende år.

Deltagerne vil på konferencen blive præsenteret for et eksklusivt panel af udvalgte oplægsholdere og beslutningstagere fra blandt andet Københavns Lufthavne, Stockholm Metro, Banedanmark, Vejdirektoratet og svenske Trafikverket, der kommer og fortæller om deres udvidelsesplaner og hvilke bygge- og anlægsprojekter, der er på vej.

 

Det er anden gang at Building Network og Copenhagen Capacity tager initiativ til den internationale bygge- og anlægskonference i København - Foto: Building Network

 

Læs mere om Entreprenører


Bliv underleverandør på de kommende hospitalsbyggerier

Blandt de eksklusive udstillere er repræsentanter fra det italienske konsortium JV Itinera-CMB, der er blandt Italiens førende totalentreprenører.


JV Itinera-CMB har blandt andet vundet entrepriser for over fire mia. kroner på det nye supersygehus i Odense, ligesom de også er udpeget til at bygge 110.000 m2 senge- og behandlingsbygninger på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Konferencen er målrettet udenlandske total- og hovedentreprenører, rådgivere, leverandører og investorer indenfor bygge- og anlægsbranchen, der er interesseret i at udvide deres forretninger i Skandinavien, og som ønsker at komme i personlig dialog med oplægsholdere og andre potentielle lokale samarbejdspartnere og underleverandører, som er interesseret i at få andel i regionens største projekter.

 

Kom i dialog med CMB og Itinera, som har vundet entrepriser til en samlet værdi af over seks mia. kroner på de to universitetshospitaler i Odense og Køge - Foto: Nyt OUH

 

Læs mere om Hospitalsbyggeri

Dagen igennem vil der være rig lejlighed til at netværke, ligesom deltagerne har mulighed for at eksponere sig selv som udstiller eller konferencepartner.

Arrangørerne vil under hele konferencen stå til rådighed med hjælp og assistance til etablering af kontakter og yderligere viden om de projekter, der bliver præsenteret.   

Det er det landsdækkende erhvervsnetværk Building Network og Copenhagen Capacity, der i samarbejde har taget initiativ til den årlige konference, som afholdes for anden gang.

 

Læs mere om konferencen og tilmeld dig