logo

Plejer er død - vi skal gribe mulighederne

Dansk byggeri

 

Indlæg af adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri

 

Hvis alt går som det plejer, går vi mod bedre tider i forhold til de sædvanlige økonomiske nøgletal som vækst, beskæftigelse og privatforbrug. Der er meget, som peger på, at der er noget at have optimismen i. Vi har i Dansk Byggeri nu i en lang periode fejret arbejdsmarkedet med lav ledighed og høj beskæftigelse som den store solstrålehistorie, men vi har også holdt fast i tømmerne på de allermest flyvske historier om overophedning, flaskehalse og behov for at bremse nyttige offentlige investeringer i vedligeholdelse og udbygning af fx infrastruktur. Der er vi ikke endnu – og spørgsmålet er, om vi kommer dertil.

 

Det går nemlig ikke mere altid, som det plejer. Forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen var engang parat til at kuldkaste alle økonomiske teorier. Det var nok lidt vel drastisk. Men engang imellem kunne man godt ønske sig, at økonomerne så lidt mere nuanceret på den moderne virkelighed, end autopiloten anbefaler. Først og fremmest fordi vi ser, at den danske økonomi og det danske arbejdsmarked ikke længere kan isoleres fra omverdenen.

 

Læs mere om Byggebranchens udvikling

 

Der er ingen tvivl om, at rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er rykket op som udfordring nr. 1 for byggebranchen. Men det er vigtigt at have nuancerne med.

 

For det første slår opsvinget igennem med forskel i styrke. Nogle dele af landet har stadig ikke meget at rive i, mens andre dele af landet har så travlt, at det lokalt kan være vanskeligt at finde tilstrækkelig arbejdskraft.

 

For det andet er der altså godt 25.000 færre beskæftigede i byggeriet end i 2008, da vi senest var på det højeste, og det danske arbejdsmarked er i dag knyttet op til et åbent europæisk arbejdsmarked. Det ser vi mange gange bort fra, når økonomer og medier tegner et billede af en økonomi tæt på overophedning. Det er vigtigt, at vi anerkender den betydning, som den udenlandske arbejdskraft har som buffer, der både medvirker til at hindre flaskehalse og løninflation. Det åbne arbejdsmarked har således været en gave for dansk økonomi, fordi det langt hen ad vejen overflødiggør tidligere tiders økonomiske indgreb – indgreb som, tilmed ofte havde en elendig timing og derfor ikke fik den tilsigtede virkning.

 

For det tredje er rekrutteringsudfordringer og flaskehalse ikke kun af det onde. Faktisk er en høj og stabil aktivitet en gylden mulighed for de grupper i samfundet, der normalt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dansk Byggeri har således dokumenteret, at byggeriet hører til de allerbedste med hensyn til at flytte mennesker fra passiv til aktiv forsørgelse. Konkret er der fra 2013 til 2016 flyttet 9.000 fra passiv forsørgelse til job i byggeriet.

 

Læs mere om Uddannelse og Kurser

 

Og så kan man nævne den gevinst, vi må imødese i de kommende år med hensyn til digitalisering og automatiseringer med robotter og lignende, som slet ikke er futuriske udsigter. Vi må ganske enkelt kalkulere med, at robotterne overtager flere og flere jobfunktioner.

 

Vi ser også byggeriet i bred forstand gøre sig rigtig godt den anden vej ude i verden på eksportmarkeder. Det gælder arkitekter, ingeniører, men også mange entreprenører og danske byggevareproducenter. Det er det europæiske marked, EU, som bringer byggeeksporten frem blandt de mest betydelige eksporterhverv. Det er ikke længere eksotiske ulandsprojekter, men kalkulerede risikomargener på nærmarkeder, der har internationaliseret en stadig større del af byggeriet.

 

Læs også: Lars Storr-Hansen: Jeg kan godt savne en anerkendelse af byggebranchen

 

Den vej kan mange flere betræde. Ikke mindst danske specialister inden for energi- og klimasikring, der har brug for større markeder end det danske hjemmemarked. Tænk blot på byggevareproducenterne eller de specialkompetencer, som en virksomhed som Aarsleff har på store vindmølle- eller infrastrukturprojekter.

 

Jeg vil hermed pointere, at vi skal vende det døve øre lidt til alle dem, som hælder deres argumenter til de gamle forestillinger om et hjemmemarked, hvor politikerne med et vågent øje skal stå parat til at detailregulere. ”Plejer er nemlig død” – vi står overfor en omverden, som vi enten kan omfavne eller isolere os fra. Og vi står overfor en teknologisk og digital udfordring, som byder på store muligheder, som vi også bør omfavne. Der venter med andre ord kolossale og spændende udviklingsmuligheder, hvor den danske bygge- og anlægsbranche har rigtig gode muligheder for at spille sig på banen.    

 

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555