logo
Annonce

Patenteret klimasystem udfordrer traditionel ventilation

Js ventilation

 

Dårligt indeklima og luftfugtighed kan sætte en stopper for produktiviteten hos selv de mest hårdføre skolelærere, sygeplejere og kontorarbejdere. En innovativ løsning fra JS Ventilation skal nu til at revolutionere markedet for ventilation.

  

JS Ventilation er en erfaren entreprenørvirksomhed, der har brugt de sidste 30 år på at blive eksperter indenfor ventilation og automatik. Med eget værksted og tæt samarbejde med Teknologisk Institut er de i rivende udvikling og har, udover deres energieffektive industriemhætter, et helt nyt type ventilations-koncept på gaden.

 

Køling på flere måder

- Vi har udviklet og patenteret et klimaloft, kaldet Cool Ceiling, sammen med Teknologisk Institut. Det har resulteret i, at vi i dag også har en virksomhed under samme navn. I løbet af de to år virksomheden har eksisteret, har vi solgt 30.000 kvadratmeter loft på det danske marked, fortæller Kim Kronby, medejer af JS Ventilation.

 

- Den nye løsning sparer ventilationskanaler væk og erstatter dem med et trykkammer over loftet. Det der gør loftet unikt er, at det hulrum der er mellem det nedhængte klima-loft og etagedækket, og som ved andre løsninger skal huse store kanaler til indblæsningsarmaturer, udnyttes på en helt ny og pladsbesparende måde, siger Kim Kronby.

 

 

Læs mere om Ventilation og Indeklima

 

 

Løsningen fungerer ved at ned til 13 grader kold luft blæses ind i hulrummet og lægger sig nederst i kammeret, hvor den vil køle Cool Ceilings stålloft. Stål-loftet vil derefter afgive kølestråling ned i lokalet – næsten på samme vis som en radiator. I takt med at den varme luft fra lokalet modsatrettet afgiver varme til stålloftet, opvarmes også den kolde luft ovenover, som derefter stiger op til etagedækket, hvorfra den løber til i indblæsningsarmaturerne. Luften der blæses ud i lokalet vil nu have opnået de optimale 16-17 grader.

 

Løsningen køler altså på to måder; igennem luften, som på traditionel vis, og gennem kølestråling. JS Ventilation og Cool Ceiling har målt en 15-20 % højere effektivitet ved dette system i modsætning til et traditionelt loftsystem.

 

Nye tiltag på vej

Efter et par år på markedet kan JS Ventilation og Cool Ceiling se, at efterspørgslen vokser. Et af de områder, hvorfra de ser flere og flere efterspørgsler, er på renoveringsopgaver, hvor de tidligere installerede ventilations- og kølesystemer ikke lever op til behov og aktuelle indeklimakrav. Det nye klimaloft egner sig til alt fra kontorbygninger, skoler, laboratorier, produktionsområder til hospitaler, og indstilles efter stedets behov for tempera-turniveau og CO2 grænser.

 

- Jeg mener, at JS Ventilationog Cool Ceiling nu har forpligtiget sig til at videreudvikle systemet, og vi er derfor i gang med, sammen med Teknologisk Institut, at forbedre det yderligere. Vi udvikler i øjeblikket et hybridsystem, hvor man via huller i bygningens mure vil drive luften udenfor bygningen ind i hulrummene over lofterne. Med hybridløsningen kan vi udnytte den kolde luft udefra, uden at det skaber træk i arbejdslokalerne nedenunder, fortæller Kim Kronby.

 

 

 

 

Klimaloftets lave indbygningshøjde gør at etagehøjder kan reduceres markant.

 

Udover at være et effektivt og energibespa-rende produkt kræver det nye klimaloft kun 300 millimeter plads over loftet i modsæt-ning til traditionelle ventilationssystemers 800 millimeter.

 

JS Ventilation og Cool Ceiling har bl.a. le-veret klimalofter til Dansk Metal, Ingeniø-rernes Hus, Rigshospitalet og ikke mindst Københavns nye skole, Copenhagen Inter-national School, i Nordhavn, hvor valget af klimaloftet hos sidst nævnte har sparet byg-geriet omkring to meter i bygningshøjde.

 

 

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555