<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> På vej: Transportmessen 2019 nærmer sig med hastige skridt
annonce

På vej: Transportmessen 2019 nærmer sig med hastige skridt

 

Indlæg af Michael Svane, Branchedirektør i Dansk Industri. Foto af Hans Søndergaard

 

Som mangeårig deltager i transportmessen i Herning er det altid med stor spænding, at jeg sætter kursen mod Messecenter Herning, når transportmessen slår dørene op. Hvad kan man forvente af nyheder fra producenterne af lastbiler, busser og varebiler?  Ny teknologi, digitalisering, IT og meget andet ”hardware” byder sig til. Men mest af alt, så er det glæden ved at mødes med transportbranchens mange forskellige ansigter.

 

Velkendte ansigter blander sig med nye ansigter. Transportmesserne er og bliver transportbranchens mødested!

 

I en tid, hvor økonomien er i højt gear, sidder tegnebogen måske lidt løsere end ellers. Og hvem ved om Transportmessen 2019 slår rekorden for nye handler.

 

Mens Transportmessen er et spejl af fremtid og drømme, så er der også en virkelighed uden for.  Jeg ved med sikkerhed, at Transportmessen også denne gang vil mestre kunsten at holde gang i drømmene samtidig med at dagligdagens udfordringer også bringes i spil.

 

 I bilen på vej til Herning vil jeg tænke over, hvordan vi bedst mulig kan løse hverdagens udfordringer.

 

Vi står og har stået i en situation, hvor der er mangel på arbejdskraft. Det gælder ikke kun transportbranchen, men snart sagt alle brancher. Der er en intens kamp om at fastholde og tiltrække medarbejdere. Virksomheder oplever en hverdag, hvor man må takke nej til nye ordrer eller i hvert fald skyde ordren langt ud i fremtiden. Til trods for ny teknologi, digitalisering m.v. så vil transportbranchen uanset om man arbejder inden for byggeri og anlæg, distribution, affald m.m. have brug for medarbejdere.

 

Læs også: Indlæg af Michael Svane: Godt arbejdsmiljø og sund trafikkultur hænger sammen

 

Automatisering, selvkørende biler og meget andet fra teknologiens verden vil naturligvis sætte præg på, hvordan vi løser opgaverne. Men ny teknologi hverken kan eller skal erstatte medarbejderen. Arbejdsfunktioner vil blive omlagt og arbejdsopgaver kan løses smartere.

 

Jeg håber derfor, at Transportmessen bliver et udstillingsvindue for ny teknologi m.v., men også at vi får en bekræftelse af, at chaufføren og håndværkeren har en plads i fremtiden.

 

En anden udfordring, som vi står med, er, at vejene sander til. Trængsel og manglende fremkommelighed ikke mindst i byerne koster os alle sammen tid og penge. I DI har vi sat os for at sætte en prisseddel på, hvor meget det koster, at vi har en trafikal infrastruktur, der ikke leverer ”varen”. Den samlede omkostning opgjorde vi i 2017 til 20 mia. kroner.

 

Det er dyrt at investere i infrastruktur, men det er dyrere ikke at gøre det!

Alle, der har vejene som arbejdsplads, ved, at udviklingen går i den forkerte retning. Trafikkøer så langt øjet rækker og trafikpropper i byerne gør det vanskeligt at hente skrald, at levere byggematerialer til de mange byggepladser eller i øvrigt at være på farten.

 

Vi har brug for en ambitiøs investeringsplan for Danmarks trafikale infrastruktur. Vi har mange ”grydeklare” projekter ikke kun i hovedstaden, men i hele Danmark. Det handler om at komme i gang. Vi har i de seneste år ikke sat nye projekter i gang, bortset fra udbygningen af E45 mellem Aarhus S og Skanderborg.

 

Alle ved, at den slags ”stop-and-go” situationer er ødelæggende. Den enkelte virksomhed kan nok finde andre aktiviteter, men for den samlede branche af rådgivere, anlægsentreprenører m.fl. er det økonomisk ”gift”

 

Jeg håber derfor, at når du læser denne avis og ikke mindst denne artikel, så har regeringen præsenteret dens forslag til en investeringsplan.

 

I erhvervslivet har vi brug for forudsigelighed. Vi kan nok vente på, at vi ikke alle lige her og nu får vores konkrete ønsker opfyldt dag 1, når blot vi har vished for, at ønskerne bliver til virkelighed.

I Dansk Industri har vi fremlagt erhvervslivets forslag til en investeringsplan. Den håber jeg vil inspirere regering og Folketing til at indgå en aftale om en fælles plan med et markant løft i investeringerne. Vi ønsker os mest af alt en bred politisk aftale mellem de regeringsbærende partier i Folketinget. Vi har brug for investeringsmæssig forudsigelighed, men også politisk forudsigelighed.

 

En helt særlig udfordring på det trafikale område er den manglende fremkommelighed i byerne. Det gælder navnlig i de allerstørste byer. Kampen om vejarealerne er taget til. Oftest er der også lagt en politik til rette, som har som mål at begrænse biltrafikken.

 

Jeg forstår, at der er et stigende behov for at gøre det attraktivt at bo og arbejde i byerne. Men det lader sig ikke gøre, hvis ikke vi kan komme ind med skraldebilen, håndværkerbilen eller lastbilen. En livskraftig by lader sig ikke gøre uden at den nødvendige erhvervstrafik får plads og prioriteres.

Når Transportmessen lukker døren igen, håber jeg, at vi alle har fået en vitaminindsprøjtning, der giver os mod på at levere ”varen”. Resten af samfundet kan ikke undvære os!

 

Frem for alt håber jeg, at Transportmessen 2019 bliver en hyldest til hverdagen, fordi mest af alt holder jeg af hverdagen!