<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Our Safety: Undgå ulykker og sæt fokus på brand og førstehjælp
annonce
Annonce

Our Safety: Undgå ulykker og sæt fokus på brand og førstehjælp

 

Arbejdstilsynets årsopgørelse viser at bygge- og anlægsbranchens ansatte ligger i toppen af arbejdsulykker. En arbejdsulykke medfører ofte sygemeldinger og længere tids sygemelding.

 

 

Kilde: Arbejdstilsynets årsopgørelse over arbejdsulykker

 

Arbejdstilsynets årsopgørelse viser desværre at Transportbranchen sammen med Bygge- og anlægsbranchen ligger i toppen af arbejdstilsynets statistik vedr. arbejdsulykker. En arbejdsulykke medfører ofte sygemeldinger og længere tids sygemelding, og er i sidste ende en økonomisk belastning for virksomheden.

 

Ved at sætte fokus på førstehjælpen i virksomheden og på arbejdspladsen, vil du ofte kunne opnå en større tryghed blandt medarbejderne i forhold til deres dagligdag, både hjemme, samt på deres arbejde, ved at de har gennemgået brand og/eller førstehjælpskurser.

 

Our Safety er et firma, der tilbyder førstehjælpskurser til alle typer virksomheder, der ønsker at sætte fokus på sikkerheden i dagligdagen. Et førstehjælpskursus kan afholdes på mange måder, som f.eks. et fyraftensmøde eller et indslag til personaledagen.

 

Der er på hvert kursus fokus på, hvordan virksomheden vil kunne forebygge ulykker. Hvad gør virksomheden når ulykken er sket? Og ikke mindst. Hvad gør virksomheden efter en ulykke?

 

 Brandkurser fra 1.900 kr.

 

 

Læs også: Kontorchef i Arbejdstilsynet Katrine Wied Christensen: For mange ulykker på de danske byggepladser

 

Our Safety tilbyder brandkurser af høj faglighed, med instruktører der er tidligere brandfolk, og derfor ved hvad det handler om.

 

- Gennemgang af beredskabsplaner.

- Brand- og evakueringsøvelser.

- Automatisk Brandalarmerings anlæg.

- Demonstration af slukningsmidler.

- Førstehjælpskurser fra 2.125 kr.

 

Førstehjælpskurser er et kerneprodukt hos Our Safety. Derfor garanterer virksomheden et kursus, hvor hjertet er i fokus.

 

- Førstehjælp ved hjertestop.

- Førstehjælp ved ulykker.

- Psykisk førstehjælp.

- Brug af hjertestarter.