<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Op og ned på byggepladsen 3

Op og ned på byggepladsen 3

Vi har på Bygge- & Anlægsavisens redaktion lavet en tegneserie, som er et fast indslag på indersiden af avisens bagside og på vores hjemmeside. Den har fået titlen ”Op og ned på byggepladsen”, og her vil temaer fra byggebranchen og håndværkerens hverdag blive behandlet på humoristisk vis.

 

Se mere fra Op og ned på byggepladsen - I gode tider dukker lykkeridderne op og så er der gode chancer for at kvaliteten går op i røg.