<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nyt ventilationsanlæg forbedrer klimaet og varmeøkonomien i historisk ejendom
annonce
Annonce

Nyt ventilationsanlæg forbedrer klimaet og varmeøkonomien i historisk ejendom

 

Det fredede Moltkes Palæ i København har fået skiftet klimaanlægget fra 1930erne ud med en moderne udgave. Det var både en interessant og krævende opgave, fortæller ejeren af W Ventilation, der står bag de ny anlæg.

Tekst af Tim Panduro

Det imponerende Moltkes Palæ har gennem tre århundreder indtaget den markante plads på hjørnet af Dronningens Tværgade og Bredgade i København.

Så gammel bliver man ikke, uden at der er behov for jævnlige ansigtsløft – og et sådant er bygningen ved at gå igennem i denne tid. Mest synligt i form af et nyt tag – men på de indre linjer bliver der også arbejdet. Det gamle hus er nemlig ved at få lavet et nyt ventilationsanlæg, der skal sikre bedre indeklima for brugerne –  og bedre varmeøkonomi for ejerne fra Håndværkerforeningen.
For ventilationsvirksomheden W Ventilation har det været en spændende udfordring at skabe det ny ventilationsanlæg. Det fortæller W Ventilation ejer Henrik V. Larsen.

- Det gamle ventilationsanlæg stammer helt tilbage fra 1930erne og er skabt med indblæsning og udsugning, men uden genvinding. Det var på tide at få det skiftet ud, og vi blev inviteret til at løse opgaven, siger Henrik V. Larsen.

Læs mere om Renoveringsprojekter

Genbrug af varme
Det ny ventilationsanlæg kommer til at betyde, at man kan genbruge mellem 80 og 85 procent af varmen, og det vil kunne ses på både varme- og klimaregnskabet, fortæller Henrik V. Larsen, der mødte en del udfordringer i arbejdet med det ny anlæg.

- Moltkes Palæ er en fredet bygning, hvor der ikke må laves synlige ændringer. Alle buer, fald i taget, skævheder og den slags skal bevares. Samtidig har udsugning og indblæsning stået to forskellige steder i bygningen, og det har vi skullet føre sammen, så samlet set var der en del udfordringer, siger Henrik V. Larsen, der sammen med sine fagfolk fandt løsninger på de udfordringer, der var undervejs.

- Før var der runde kanaler, men vi har lavet dem firkantede i stedet, så der også var mulighed for at lave den lovpligtige brandisolering. Vores udfordring har været at få den samme mængde luft igennem mindre plads, og det er lykkes for os.

 


Festsalens udfordringer
Fredningen og bygningens helt særlige udseende har også betydet, at der skulle udvises ekstra forsigtighed med de synlige dele af anlægget. Ventilationsanlægget skal betjene ”Den gyldne sal”, som er en af palæeets festsale. Den smukt udsmykkede sal må ikke præges af moderne løsninger, og derfor har der skullet udvises stor finesse, når ventilationsanlægget skulle på plads.

- Vi har genbrugt alt det oprindelige i salen, så det ny anlæg ikke er synligt. Men effekten vil kunne mærkes. Det ny ventilationsanlæg er udstyret med co2-sensorer, så der kommer en automatisk regulering af luften. Det giver et bedre indeklima, siger Henrik V. Larsen, der har stor erfaring med at renovere eller udskifte ventilationsanlæg i ældre bygninger.

- Det er altid spændende med den slags opgaver. Vi er glade for nybyggeri, hvor man stort set arbejder efter en lang snor, men det er også meget interessant at få lov til at udtænke utraditionelle løsninger til historiske ejendomme, siger Henrik V. Larsen, der har rosende ord til bygherren Håndværkerforeningen.

- De udbød opgaven som fagentreprise, og det betyder, at alle faggrupper har siddet med ved byggemøderne. Det giver måske en lidt tungere proces, men det giver også en mere direkte kontakt til rådgiver og bygherre og en kortere vej til beslutninger og ændringer. På den måde får man den bedste mulighed for at skabe perfekte løsninger. Så vi er store tilhængere af fagentrepriser.

Så vigtigt er det gode indendørsmiljø: Dårligt indeklima koster samfundet millarder hvert år