<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Nu kan monsterregnen bare komme an i Vejle og Hørsholm
annonce
Annonce

Nu kan monsterregnen bare komme an i Vejle og Hørsholm

Fem gigantiske KSB pumper fra Grønbech & Sønner A/S holder Vejle Midtby fri for vand og sparer dermed byens borgere for millionudgifter.

 

Tekst af Frank Ulstrup

 

Onsdag den 4. januar 2017 stod vandet i Vejle Fjord 1,3 m over normal vandstand. Men i modsætning til så mange gange tidligere resulterede vandmængderne ikke i oversvømmede kældre og millionudgifter for midtbyens borgere.

 

Grunden til at de store vandmængder ikke udviklede sig til endnu et sjaskvådt mareridt, skal findes ved Bryggen, hvor Omløbs Åen løber ud i Sønder Åen.

 

Læs mere om Veje & Anlæg

 

Her har Grønbech & Sønner A/S monteret fem gigantiske propellerpumper fra den tyske producent KSB. De fem pumper har en samlet kapacitet på ikke mindre end 7.500 liter vand i sekundet og kan dermed hamle op med selv de voldsomste skybrud og stormfloder.

 

Pumperne er placeret i et nyt sluseanlæg, der hvor de to åer møder hinanden, og afhjælper dermed et evigt tilbagevendende problem for byens borgere, forklarer salgschef i Grønbech & Sønner Jens Bang Holmgaard.

 

- Problemet er tidligere opstået, når vandstanden stiger i fjorden og dermed presser vand op i Sønder Åen. Dermed kan Omløbs Åen ikke komme af med sit vand, og det resulterer i massive oversvømmelser. Nu er der monteret en sluse, som kan lukke af for vandet i Sønder Åen, og vores pumper sørger så for, at Omløbs Åens vand pumpes udenom slusen og ud i Sønder Åen. Dermed er problemet løst én gang for alle.

 

Ligger på gammel fjordbund

Selve sluseanlægget har kostet kommunen 45 millioner kr. at etablere, men det er småpenge sammenlignet med de skader oversvømmelserne kan forårsage. Og Jens Bang Holmgaard ved, hvad han taler om, for han bor selv i byen.

 

- Mit hus ligger heldigvis relativt højt, så jeg har kun haft problemer med, at haven bliver oversvømmet. Men i og med, at Vejle er bygget på gammel fjordbund, og dermed ligger lavt, har mange haft store problemer. Vandet, som kommer fra et meget stort område, skal jo ud i fjorden på en eller anden måde. Vi har så at sige fået sat en prop i hullet, så vandtransporten sker på mere hensigtsmæssig vis, siger Jens Bang Holmgaard.

 

 

Læs mere om Klimasikring

 

Mindre risiko i Hørsholm

Men Vejle er langt fra den eneste kommune, der efter de seneste års oversvømmelser er begyndt at investere i klimasikring.

 

I Hørsholm har Grønbech & Sønner eksempelvis leveret og monteret en sluse til den otte km. lange Usserød Å, der senest i 2010 gik over sine breder og forrettede skader for næsten 18 mio. kr. på de omkringliggende villakvarterer.

 

Ifølge Teknik & Miljø i Hørsholm Kommune vil oversvømmelserne forekomme en gang pr. 25 år, men med den nye sikring, der leder vandet fra åen ud på en tilstødende vådeng, er risikoen reduceret til mindre end én gang på 100 år.

 

Slusen, der kostede kommunen 3,57 mio. kr., blev indviet den 18. september 2016, hvorefter Hørsholm Forsyning og Grønbech & Sønner i fællesskab står for driften.

 

 

Voksende efterspørgsel

For Grønbech & Sønner, der gennem mange år har arbejdet med flowteknologi i forskellige afskygninger, er der tale om to eksempler, som vi kommer til at se mange flere af i fremtiden.

 

- I takt med at skybrud og stormfloder bliver mere og mere hyppige, tager man sine forholdsregler ude i kommunerne. Rationalet er naturligvis, at det er langt bedre og meget billigere at forebygge frem for at helbrede, når skaden først er sket, og det mærker vi på efterspørgslen, fortæller Jens Bang Holmgaard.

 

Han peger på virksomhedens tilbageløbssikring, Tide Flex.

 

- I modsætning til traditionelle tilbageløbssikringer bliver den ikke utæt som følge af skidt, der sætter sig i de mekaniske dele. Det betyder, at den altid er en funktionsdygtig og effektiv stopklods, så f.eks. forurenet spildevand ikke løber ud i åer og lignende. Den type miljøbeskyttelsesforanstaltninger får vi rigtig mange henvendelser på, og vi forventer, at efterspørgslen kun vil stige i takt med de stigende nedbørsmængder, siger Jens Bang Holmgaard.

 

Læs mere her!