<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Midtconsult: Komplekst byggeri gjort enkelt
annonce

Midtconsult: Komplekst byggeri gjort enkelt

Annonce

Midtconsult

 

Mange forskellige funktioner samlet under ét tag gør et domicilbyggeri til en kompleks størrelse, og det rådgivende ingeniørfirma Midtconsult får alle deres kompetencer i spil, når der skal projekteres nye domiciler. Rådgivningsfirmaet sætter en ære i at gøre både organisation, proces og løsninger så enkle som muligt.

 

Tekst af Jari Nielsen

 

Hvor Midtconsult tidligere primært håndterede de klassiske ingeniørfag - konstruktioner, anlæg, installationer osv. - er virksomheden i dag et full-service rådgivningsfirma. Gennem de sidste fem år er forretningen blevet udviklet, så rådgivningsfirmaet i dag også kan supplere med ydelser vedrørende f.eks. brandteknik, akustik, indeklima og alternativ energi. Ydelser, som man tidligere har måttet købe sig til.

 

For Midtconsult betyder det, at forretningen er blevet mere alsidig og robust. For virksomhedens kunder har det blandt andet den store fordel, at organisationen omkring et byggeri er blevet simplificeret:

 

- Kunderne oplever, at de ikke skal til at tale med flere, siger Søren Aaby, der er markedschef i Midtconsult.

 

Midtconsult oplever tit, at den enkle organisation er en væsentlig del af årsagen til, at firmaet bliver valgt til denne type opgaver.

 

- Vi har som rådgivende ingeniører én kontakt til bygherren, som har haft en enkel organisation at snakke med. Der er kun én ingeniør og én arkitekt, og vi supplerer hinanden godt. På den måde minimerer man risikoen for, at ting falder ned mellem to stole. Ansvaret skal være meget tydeligt placeret i forhold til, hvem der gør hvad, siger Søren Aaby.

 

Tværfagligt projekt

Et domicil skal ofte samle mange forskellige faciliteter: kontorer, højlager, auditorier, møde- og undervisningslokaler og kantine.

 

- Det særlige ved domicilprojekter er, at de er så komplekse som de er. Det betyder, at vi skal have nogle fagligt bredt funderede personer på, som har stort kendskab til alle byggeriets faser. I den forbindelse har vi målrettet vores projektledelse ved at samle alle vores seniorprojektledere i en selvstændig afdeling. Dét, der giver forcen, er, at det er nemt at vidensdele de erfaringer, man gør sig på de forskellige projekter, siger Søren Aaby.

 

Læs også: ”Lad os få bæredygtighed som krav til byggerierne”

 

Hele vejen rundt

Med projektlederafdelingen kommer Midtconsult hele vejen rundt inden for de forskellige fagligheder. Hvilke kompetencer, der skal i spil, varierer alt efter, hvilke funktioner, lokalerne skal have. I en kontorbygning er der f.eks. primært fokus på indeklima, akustik og ventilation.

 

- Vi kan rådgive om akustik, brand osv. og kan bygge projekterne op i digitale modeller, hvor vi simulerer de forskellige belastninger. På den måde kan man finde ud af, hvilke løsninger, der er brug for til at opfylde de ønskede behov, siger Søren Aaby.

 

Når Midtconsult er projekteringsleder på et byggeri, er det en væsentlig del af opgaven at få de forskellige fag til at spille sammen.

 

- Mange fag og ydelser har grænseflader op til hinanden. Med os får man et projekt, hvor der ikke er dobbelt eller mangelfuld projektering, siger Søren Aaby.

 

Dygtige til det enkle

Det er dog ikke kun organisationen og processen, som Midtconsult gerne ser så enkel som muligt. Det gælder også løsningerne. Enkle løsninger gør det lettere at opføre bygningen, bl.a. fordi man minimerer risikoen for fejl i processen såvel som på pladsen.

 

- I vores DNA ligger der et stort ønske om at lave tingene enkle. Det er vores adelsmærke, at vi er dygtige til at lave enkle løsninger, der rent faktisk kan bygges samtidig med, at vi giver arkitekten lov til at trylle, siger Søren Aaby.

 

Han forklarer, at det i et byggeris livscyklus kun er op til 45%, der går til opførelse og resten til drift og vedligeholdelse. Derfor er det vigtigt at have øje for driftsfasen. Også her er enkle løsninger en god idé, mener han:

 

- Vi har stort fokus på, at bygningen skal være i drift i måske op til 100 år, hvorfor løsningerne tænkes med langsigtet drift for øje. Vi skal ikke gamble med vores løsninger, og vi ved, hvad der fungerer. Der er en masse gode danske byggeskikke, som vi bruger i videst muligt omfang. Derved sikrer man sig, at det er muligt at ombygge på og drifte bygningen over de næste mange år.

 

Det er også et spørgsmål om økonomi:

 

- Billigere løsninger i anlægsfasen kan komme til at koste mange penge i driftsfasen. Derfor udfører vi ofte totaløkonomiske beregninger på hovedkomponenter - facader, tag, installationsanlæg og belysning - for at give bygherren et kvalificeret beslutningsgrundlag, siger Søren Aaby.