<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Lars Storr-Hansen: Enormt potentiale i mere teknologi i byggeri
annonce

Lars Storr-Hansen: Enormt potentiale i mere teknologi i byggeri

Lars Storr-Hansen, administrerende direktør Dansk Byggeri

 

 

 

Indlæg af Lars Storr-Hansen, administrerende direktør Dansk Byggeri

 

Grøn, gul og rød er tre farver, som vi alle ret hurtigt får et nært forhold til. Skal vi igennem bybilledet, er det nemlig de tre farver, der dirigerer os sikkert og effektivt på vej ved hjælp af teknologi. En lysregulering er ikke nogen ny opfindelse, ligesom mange andre mere eller mindre besværlige teknologiske løsninger har forsimplet hverdagen.

 

De fleste kan nok forestille sig, hvad der ville ske, hvis der ikke var lysreguleringer. Forvirringen ville være stor, og der skulle formentlig en mand eller kvinde ud og dirigere trafikken sikkert på vej. Al forskning viser, at det øger chancen for fejl og misforståelser, ligesom det ville være langt mere omstændigt. Derfor er vi heller ikke i tvivl om, at lysreguleringer er en god idé.

 

Læs mere om Byggebranchens udvikling

 

Færre fejl

I byggeriet har vi stadig flere områder, hvor vi mangler at udnytte den teknologi, der er til rådighed. Kigger man rundt i mindre virksomheder, er der stadig nogle, som bruger blyant og papir til at regne et tilbud ud. Og flere steder melder timelønnede deres arbejdstid ind gennem en fysisk seddel. Begge steder kan der spares tid og dermed penge, hvis det foregik digitalt.

 

Det samme gælder i selve byggeprocessen. De virksomheder som er kommet længst bygger reelt deres byggerier to gange: Første gang digitalt og dernæst det hele én gang til udført i praksis. Det giver mange fordele. Enhver kan hele tiden hive den digitale bygning op på tablet eller smartphone, hvilket sikrer, at alle arbejder ud fra samme mål. Og det er tilsvarende nemt at justere i byggeriet undervejs, uden at rådgiveren skal rende rundt og fortælle hver eneste mand på byggepladsen om ændringen. I stedet tikker det automatisk ind på den digitale bygning.

 

Frem mod en fælles digital kultur

Selv om der altså kan spares både tid og dyre fejltagelser undgås, så er barriererne af og til svære at passere. Mange byggeprojekter har flere entreprenører tilknyttet, der har hver deres speciale. Men ligesom der er mange virksomheder, er der mange forskellige tilgange til de digitale muligheder. Nogle bruger det ene system, andre det andet, mens en tredje virksomhed slet ikke er med.

 

Det er noget, vi i Dansk Byggeri er meget bevidste om. For nylig har vi lanceret Dansk Byggeris strategi for den digitale udvikling i bygge- og anlægsbranchen, der skal skabe større forståelse for mulighederne og forhåbentlig hjælpe til, at der i branchen opbygges en fælles digital kultur.

Men vi skal også have uddannelserne med. De unge mennesker, der i dag er i gang med at blive tømrer, murer, eller hvad det kunne være, er alle vokset op med teknologien og har derfor et forspring. Derfor er det vigtigt, at der er lærere på skolerne, der kan undervise i den nye teknologi, så det forspring kan udnyttes. Og det gælder bestemt i lige så høj grad på mellemuddannelser og de videregående uddannelser.

 

Læs mere om IT og Teknologi

 

Dansk Byggeri sætter fokus på de digitale muligheder

I sidste ende handler det om, at teknologien kan hjælpe os til at blive endnu bedre. Vi må ikke blive bange for udviklingen, men i stedet gribe den og gøre det til vores og – ikke mindst – samfundets fordel. I trafikken holder vi jo heller ikke tilbage, når der er grønt lys. Derfor vil Dansk Byggeri rette et særligt fokus på det område de kommende år. Forhåbentlig vil andre beslutningstagere være med, så vi også i fremtiden har en byggesektor, der er konkurrencedygtig internationalt.