<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Bygherrerådgivning med ny viden
annonce
Annonce

Bygherrerådgivning med ny viden

 

Lasse Ingeman Michaelsen og Anders Fischer satte sig i 2013 ned med et ønske om at gentænke begrebet rådgivning. Ambitionen blev sat højt, da intentionen var et opgør med den klassiske rådgiverrolle til i højere grad at være en involverende mentor og mediator for kunderne.

 

Tekst af Elias Inceer

 

Grundstenen var således lagt for den rådgivende ingeniørvirksomhed Ingeman | Fischer, og hurtigt stod det klart, at der var en stigende efterspørgsel på at få skabt merværdi gennem informationsflowet. Med en baggrund som bygningsingeniør og elinstallatør, startede de to partnere med rådgivningsydelser i det små, og strategien var således lagt:

 

- En rådgiver skal være en involverende mentor og synlig del af rejsen. I informationsflowet af aftaler, kontraktforhandlinger og det juridiske grundlag skal rådgivningen være gennemskuelig og med ansvar! Vores tværfaglige teams sammensættes efter opgavens art og håndterer derved alle dele af rådgivningen, hvilket har gjort os i stand til at hente merværdi i processen til fordel for vores kunder og tilbyde en holistisk tilgang til samarbejdet, fortæller partner Lasse Ingeman.

 

 

 

En eftertragtet strategi

Strategien er blevet modtaget positivt. På kun fem år har Ingeman | Fischer firedoblet medarbejderstaben og modtog i 2018 Gazelleprisen for kontinuerlig vækst og positiv udvikling i virksomheden. I dag dækker Ingeman | Fischer hele rådgivningsmarkedet:

 

- Den rivende udvikling holder os skarpe på hele tiden at blive bedre til at tilpasse os, iagttage og forstå vores kunder samt de markedsmekanismer der spiller ind, så vi fortsat kan adskille os fra konkurrenterne både strategisk og langsigtet. Vores vigtigste opgave er at være på forkant med den nyeste viden, mest kompetente mandskab og evnen til at lære at udvikle os i fællesskab med vores kunder.

 

Det vi tilbyder kunderne er unge innovative byggeledere med stærke referencer, der kan bidrage hos bygherrerne, arkitekterne og entreprenørerne som rådgivere og projektledere i et marked, der er i rivende udvikling afslutter Lasse Ingeman.

 

I dag dækker Ingeman | Fischer hele Sjælland med fokus på hovedstadsområdet, hvor projektstørrelserne spænder fra mindre private til store byggeprojekter. Her på virksomhedens kun femte år har de foruden at være på Gazellelisten også entreprisesummer op til 50 millioner og forretningen vækster. Fremtiden byder på forsat strategisk udvikling for at hente endnu mere inspiration og viden fra de respektive markeder.