<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Hvordan beskytter man bedst sin virksomhed og medarbejdere
Annonce

Hvordan beskytter man bedst sin virksomhed og medarbejdere

Set i lyset af de seneste tragiske terrorbegivenheder, er der igen kommet fokus på hvordan man sikrer sin virksomhed mod angreb. Robin Bertelsen, administrerende direktør i SECCON, Security & Consulting, mener, at der skal foretages en individuel trusselsvurdering af den enkelte virksomhed og at medarbejderne skal trænes i at håndtere mulige trusselsscenarier.

 

Tekst af Alexander Tengbjerg

 

Når det kommer til sikkerhed har Robin Bertelsen et imponerende CV. Han er Eksamineret Sikringsleder med speciale inden for risikostyring, sikringsledelse og security. Han har hertil en baggrund som officer i forsvaret og har arbejdet med personsikkerhed og terrorsikring i brændpunkter som eksempelvis Kosovo og Irak hvor han netop er vendt hjem fra, efter at have arbejdet med terrorsikring af Irakiske baser og militære installationer som et led i kampen mod Islamisk stat. Herhjemme har han siden 2005 udarbejdet beredskabsplaner for mange større danske virksomheder i både indland og udland.

 

Han har kunnet mærke, at der på det seneste er en øget interesse fra virksomhedernes side, til at gennemse deres aktuelle sikkerhedssituation. Men også bygherrer begynder at få øjnene op for sikkerhedsudfordringer:

 

- Det er vigtigt, at man tænker sikkerhed tidligt ind i budgetteringen af et nyt byggeri, så de ikke dukker op efter at budgetterne er brugt. Det er desuden langt billigere at tænke sikkerhed ind i byggeriet fra starten. Derfor kan det være fornuftigt at få den rette rådgivning så tidligt i byggeprocessen. Sikkerhed er jo ikke en fast størrelse, så det kræver først og fremmest at man foretager en risikovurdering. Det er en metodisk identifikation af hvilke risici, der kan opstå, samt en vurdering af hvor stor sandsynlighed der er for, at disse risici kan udvikle sig til reelle trusler, fortæller Robin Bertelsen.

 

Læs mere om Alarm & Sikring

 

Adm. Direktør i SECCON Robin Bertelsen 

 

Beredskabsøvelser og terrorsikring

Når man har afdækket mulige risici skal man herefter sikre sig indenfor et passende niveau. Særligt terrorsikringen af virksomheder er desværre blevet aktuelt for flere end tidligere. Dette kan i visse tilfælde både kræve en fysisk sikring af virksomhedens adgangsveje, en forstærkning af eksisterende bygninger og installation af sikkerhedsforanstaltninger som kamera, adgangskontrol og lignende. I andre tilfælde kan en simpel opgradering af medarbejdernes ”security awerness” (evne til at kunne opdage mistænkelige personer eller hændelser), samt implementering af nye procedurer og arbejdsrutiner, dække sikringsbehovet.

 

- Det er her vigtigt, at man tager de rigtige forholdsregler til den specifikke virksomhed. Det nytter  ikke at terrorsikre en virksomhed i en sådan grad, at medarbejderne ikke kan udføre deres arbejde ordentligt. Hos SECCON går vi meget op i at skabe optimale sikkerhedsrammer, med så få gener for medarbejderne som muligt. Det samme gør sig gældende når vi træner medarbejderne til at kunne håndtere situationer, hvor sikkerheden kompromitteres. Der vil jo i situationer, hvor trusselsniveauet er særligt stort, skulle implementeres en række nye procedurer og arbejdsrutiner, som kan virke forstyrrende for medarbejderne, forklarer Robin Bertelsen.

 

- Vi udfører også beredskabsøvelser, hvor vi forbereder en virksomheds medarbejdere på mulige trusselsscenarier. Her lærer man, hvornår det er bedst at evakuere eller at barrikadere sig, og hvordan man håndterer eventuelle sårede. Igen er det vigtigt at se på virksomhedens struktur og størrelse når sådanne øvelser skal iværksættes. Med store virksomheder plejer vi at tage mindre medarbejderteams på øvelse, så hele virksomheden ikke skal lukke ned på grund af en øvelse. Selve bredskabsøvelserne vil oftest kun tage mellem 2 timer og en halv dag, alt efter behovet, uddyber Robin Bertelsen.

 

Fremtidens sikkerhedssituation

Det er svært at spå om fremtidens sikkerhedssituation, man skal derfor være klar på at tilpasse sin virksomheds sikkerhedsforanstaltninger, lige såvel som medarbejderne skal klædes på til nye trusselsscenarier. Alene terrorsikring er et relativt nyt trusselsbegreb i vores bevidsthed. I gamle dage, forklarer Robin Bertelsen, var det gerne noget så simpelt som et rambuktyveri, man skulle sikre sig imod, hvilket i højere grad krævede fysiske sikkerhedsforanstaltning. I dag er trusselsperspektivet mere broget og det gælder derfor om, at lade virksomhedens beredskab følge med tiden.