logo

Henrik Garver (FRI): Brug af IT giver både en smidigere proces og et bedre byggeri

Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)

 

IT-baserede arbejdsredskaber såsom 3D-modeller, simulering og koalitionskontrol er en uundværlig del af det moderne byggeri, og IT og digitalisering er et område, de rådgivende ingeniører investerer stort i.

 

Tekst af Annika Lillelund

 

I byggeriet er der et stigende fokus på god styring og på at opnå en bedre byggeteknisk såvel som konceptuel forståelse af byggeriets forskellige dele og faser. 3D-baseret modellering og simulering af byggeriet er således blevet en vigtig faktor for alle byggeriets parter.

 

Ifølge Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), skaber en hensigtsmæssig anvendelse af IT nemlig både smidigere processer for de udførende håndværkere og bygherrer, såvel som bedre byggerier. Henrik Garver forklarer:

 

- Det er typisk sådan, at det tager længere tid at blive glad for et byggeri, som har haft en problemfyldt byggeproces. Omvendt, har processen været smidig og uden større problemer, ser vi en større umiddelbar tilfredshed hos bygherren. Brugen af IT-systemer er derfor blevet en vigtig del af forarbejdet og er med til at skabe en fælles forståelse af byggeriet. Til at starte med brugte man IT til at udarbejde koalitionskontroller, altså til at se om byggeriets enkeltelementer, såsom rør og ledninger passede sammen. Siden er brugen af 3D-modeller vokset og er i dag en helt uundværlig brik i udførelsen af især nybyg.

 

Store investeringer på IT

At have et grundigt forarbejde ved hjælpe af simulering og modellering giver blandt andet en fælles forståelse for det færdige byggeri, som minimerer fejl på byggepladsen. For som Henrik Garver siger: ”Så siger det sig selv, at det er billigere at lave fejl i modellen fremfor på byggepladsen”. Desuden skaber det et mere fleksibelt byggeri, da man har mulighed for at flytte rundt på enkeltelementer på modelniveau, hvilket selvfølgelig ikke på samme måde kan lade sig gøre, når man er i fuld gang med det konkrete byggeri. Henrik Garver uddyber:

 

- IT er et område, der investeres kraftigt i. Kigger vi på tallene, investerer de rådgivende ingeniører omkring en halv milliard om året på IT. Selv de mindste rådgivervirksomheder investerer dobbelt så meget som andre bygge- og anlægsvirksomheder, hvilket kun finder sted, fordi det skaber værdi. De data ingeniørerne skaber, tilfører stor værdi hele vejen gennem byggekæden, da man ved hjælp af en gennemarbejdet modellering også bliver bedre i stand til at simulere driften.

 

Næste skridt er renoveringsopgaver

Foruden fleksibiliteten i at kunne ændre i byggeriet på modelniveau, giver det grundige forarbejde i form af 3D-modeller og simuleringer også et bedre udgangspunkt for at gå i udbud:

 

- Bygherre får et solidt udgangspunkt, som er et vigtigt redskab til at gå i udbud med. For entreprenørerne minimerer det fejlmarginerne, da projektet bliver mere gennemskueligt, og det derved er meget tydeligt, hvad man giver bud på. Vi kommer til at se meget mere af det her i fremtiden, og jeg tror, at der kommer en højere integration, så vi ikke kun ser grundige modelleringer af nybyg, men også renoveringsopgaver. Her kommer vi til at se laserscanning, så eksisterende bygninger kan lægges ind i modellen, som man kan modellerer videre på, og brugen af digitale værktøj kan således dække flere typer af byggerier fremfor kun nybyg.

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555