<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Henning Larsen Architects: En fortælling om det nordiske
annonce

En fortælling om det nordiske

Arkitekt Carsten Fischer fra Henning Larsen Architects ser det nordiske som Nordeas vigtigste DNA, og på virksomhedens kommende domicil vil facadens krystal-udtryk vække mindelser om en gletsjer i et klippelandskab.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

Nordea-domicilet kommer til at rumme op til 2.500 medarbejdere, og projektet forventes at stå færdigt i foråret 2017. Bygningen er karakteriseret ved et skrånende parklandskab og den åbne stueetage, hvor der er skiferplader på de nederste etager. Bygningen har således soliditeten fra et svensk grundfjeld, ligesom man ifølge arkitekt Carsten Fischer fra Henning Larsen Architects har hentet inspiration fra isbjergenes brudflader i facadens udtryk:

 

- Domicilet er først og fremmest en fortælling om det nordiske, hvor facadens fragmenterede, knækkede flader dominerer, men når man bevæger sig frem mod hovedindgangen, så vil man opleve, at snitfladerne er rene og glatte, omtrent som at bevæge sig frem mod en gletsjer, der er gledet fra hinanden.

 

Læs mere om Domicilbyggeri

 

Et muligt symbol for Nordea i fremtiden

- Vi forestiller os, at den kan blive symbolet på Nordeas bygning, så hvis man bare ser en del af facaden, så er man med det samme klar over hvor i verden, man befinder sig. Derfor har vi arbejdet intenst på facaden, og blandt andet fra starten foretaget intensive dagslys- og vindstudier, siger Carsten Fischer og fortsætter:

 

- Det er virkelig fint den måde, glasset mødes direkte i hjørnerne, så man kan se himlen gennem bygningen, og på projektet ønsker vi at skabe rammerne for en arbejdsplads i særklasse, hvor vi både rykker grænser på det byggetekniske og på det arkitektoniske niveau.

 

Indenfor bliver den nordiske oplevelse videreført i atriernes bemærkelsesværdige klippelandskaber, der er kendetegnet af horisontale flader i skifer i forskellige niveauer, hvor træer og beplantning skaber liv og variation, ligesom den udtalte brug af egetræslameller giver bygningen et mere varmt og imødekommende indtryk, der kontrasterer hårdheden fra ”isen og klipperne”.

 

 

Fokus på åbenhed og vidensdeling

Den åbne stueetage giver frit udsyn ind i bygningen, ligesom der er en høj grad af visuel kontakt mellem medarbejderne, der kommer til at have deres daglige gang i bygningen. De terrasserede niveauer af skifer bidrager til det, ligesom man fra virksomhedens kantine – bygningens bytorv – kan holde øje med folk, der kommer og går. Carsten Fischer fortæller i den forbindelse:

 

- Vi har etableret en disk i kantinen, hvor man kan følge med i livet omkring indgangen, ligesom der er visuel kontakt mellem husets brugere. Vi har i det hele taget forsøgt at arbejde i så mange rumlige dimensioner som muligt, så eksempelvis trapperne i atrierne så vidt som muligt fremstår som indre skulpturer. På samme måde skyder gangbroer og mødelokaler sig ud i rummet, lidt som man kan se det i IT-universitetet, men her sker det fra alle fire sider.

 

Henning Larsen Architects har arbejdet meget med at skabe liv og dynamik, samtidig med der skal være steder, der er stille og fokuserede. I det nye domicil er man synlig i det åbne kontorlandskab, og eksempelvis Nordeas trade floor kommer til at være en synlig og central del af bygningen. Der er således en vekselvirkning mellem de effektive kontorlandskaber og områder med mulighed for tilfældige møder, hvilket skaber vigtig synergi i en virksomhed som Nordea.

 

 

Godt indeklima giver effektive medarbejdere

Den væsentligste grund bag Nordeas flytteplaner var, at det nuværende trade floor er nedslidt og utidssvarende, og i det nye domicil får man Nordens største trade floor på 5.500 m², hvilket næsten svarer til arealet af en fodboldbane. Det er vigtigt med det rette indeklima, da virksomheden i deres nuværende trade floor har problemer på den kant på grund af de store mængder teknik, som skal være i rummet. Carsten Fischer fortæller:

 

- Medarbejderne på Nordeas trade floor har hver op til otte skærme og flere pc’er stående, og de skal samtidig sidde tæt, så man hurtig kan få kontakt, når der sker en interessant udvikling. Derfor er ventilationsløsningen integreret i hele gulvfladen, så der blæser 20 grader varmt fortrængningsluft op den vej, ligesom der er vandkøling i alle arbejdsborde. Og der er i virkeligheden mange af disse løsninger, som til sammen skaber en unik bygning.

 

Læs mere om Indeklima