<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Fra Gantt til Cyklogram
annonce

Fra Gantt til Cyklogram

 

En gammel, men ikke så udbredt planlægningsmetode får nyt liv. Center for Ejendomme introducerer 4D lokationsbaseret tidsplanlægning via cyklogram-metoden på nybyggeriet på Hvidovre Hospital og sender både egen organisation, rådgiverne og entreprenører på kursus.

 

En god tidsplan er afgørende for at nå i mål og overholde både budget og afleveringsfrist på ethvert byggeri. Men ofte kan det være svært at overskue, hvorvidt tidsplanen egentlig er holdbar eller ej. Først når arbejdet er i gang, kan det vise sig, at det som så fornuftigt ud på papiret simpelthen bare ikke kan lade sig gøre i virkeligheden.

 

Derfor skal en god tidsplan ikke kun vise, hvad der sker hvornår, men også hvor det sker hvornår. Og derfor har Nyt Hospital Hvidovre besluttet at både egne folk, bygherrerådgivere, totalrådgivere og entreprenørerne, skal på kursus i 4D-tidsplanlægningen.

 

- Det er ret sjældent, at bygherre ligefrem hiver alle tilbage på skolebænken, men netop som bygherre skal vi sikre, at alle parter taler samme sprog, og at vi både forstår og bruger den samme metode til tidsplanlægning, fortæller Per Sams, som er senior projektleder på Nyt Hospital Hvidovre, og som har taget initiativ til at holde kurset.

 

Metoden, der bliver undervist i, hedder cyklogram-metoden og adskiller sig fra traditionelle metoder netop ved at være lokationsbaserede. En forudsætning for en god 4D-tidsplan er en løbende opdateret 3D-model, som er fri for de væsentligste kollisioner og med styr på mængderne i alle entrepriser. I cyklogrammet indarbejdes også data for bemanding, krantider, logistik mm.

 

- Når man bruger de traditionelle tidsplaner, som fx Gantt, fremgår lokationen ikke, altså hvorhenne arbejdet foregår på et givent tidspunkt. Det kan betyde, at byggepladsen nogle dage er overfyldt med håndværkere, som går i vejen for hinanden, mens den andre dage står tom, forklarer Per Sams.

 

 

 

Normalt udarbejder man derfor flere tidsplaner – en for hver lokation, men det er både uoverskueligt og svært at administrere.

 

Overblik over knudepunkter

Det er netop det med, hvem der er hvor hvornår, som den lokationsbaserede cyklogram-metode tager højde for. Udover at vise, hvornår de forskellige opgaver skal starte og slutte, så viser cyklogrammet også, hvor på byggepladsen opgaven udføres på ethvert givent tidspunkt.

 

- Ved at bruge cyklogram-metoden, kan vi på forhånd se, hvor der vil opstå knudepunkter, og hvor der er spildtid. Det give os mulighed for at løse problemet før det faktisk er opstået, siger Per Sams.

 

Desuden behøver man kun én stor tidsplan, som viser det samlede overblik over hele byggeprojektet. Ved at alle parter har den samme forståelse og taler det samme sprog, kan man minimere risikoen for misforståelser og miskoordinering. Det er ofte det, som leder til forsinkelser og budgetoverskridelser.

 

 

Nyt Hospital Hvidovre gennemfører også kurser for rådgivere og samarbejdspartnere i Dalux og i at navigere i 3D-modeller.

 

- Det har vist sig at være nødvendigt, da rigtig mange taler om 3D og Dalux, men faktisk ikke har dokumenteret brugererfaring med produkterne, fortæller Per Sams.