logo
Annonce

Fleksible løsninger til store klimaudfordringer

Klimasikringen er kommet på dagsordenen, men vejrfænomenernes uforudsigelighed og stramme budgetter har skabt et presserende behov for fleksible og effektive løsninger. Netop disse overvejelser har ligget til grund for udviklingen af det canadiske produkt Water-Gate, der fungerer som en mobil dæmning, der afleder og kontrollerer vandmasserne.

 

Tekst af Alexander Tengbjerg

 

Konsekvenserne af klimaforandringerne kan allerede ses, og ifølge Naturstyrelsen kan man i Danmark forvente en generel havspejlsstigning, flere ekstreme nedbørshændelser med kraftigere regnskyl og øget vinternedbør. Derfor har Naturstyrelsen udpeget ti risikoområder med en særlig fare for oversvømmelser.


Hurtigt at sætte op

Udfordringen består særligt i vejrets stigende uforudsigelighed. Hvor skal der forebygges og hvordan? For ikke at dræne kommunekasserne og samtidigt undgå store materielle skader kræver det, at man har fleksible løsninger klar, der let og hurtigt kan sættes ind. Med denne udfordring i tankerne har man fra Sækko Presenning ledt efter et alternativ til permanente diger og de krævende Watertubes, for at kunne fremstille en tilfredsstillende alternativ til de trængte kommuner. Valget endte med at falde på det canadisk udviklede og FM-certificerede Water-Gatesystem, der bekæmper stormflod og højvande i op til 150 cm:

 

- Når først vandstanden begynder at stige, så skal der handles hurtigt. Derfor er er vi meget glade for at have fået Water-Gate ind i vores produktsortiment. Det gør det muligt at reagere på stigende vandmasser inden, at de formår at forvolde større skade. Der behøves hverken specialmaskiner, specialudstyr eller særligt uddannet personel til at sætte dem op, forklarer Kristian Hansen, der er direktør i Sækko Presenning.

 

- Ved oversvømmelser bruges, der oftest Watertubes, som reelt set er store vandfyldte pølser, der er er meget besværlige at lægge ud. De kræver uddannet personale, og det tager lang tid før, de er fyldt op med vand. Bagefter skal der bruges energi på at tømme dem, og de skal efterses for lækager, indskyder Asger Gregersen, der er salgschef hos Sækko Presenning.

 

Læs mere om Pavilloner og Skurvogne

 

Større pres giver en stærkere dæmning

De mobile Water-Gate dæmninger kan sættes op med det samme af en enkel mand, der ikke behøver nogle særlige forkundskaber. Samtidigt bliver dæmningen kun stærkere desto større vandpresset er.

 

Der er allerede nu flere, der har fået øjnene op for produktet. I byen Juelsminde, der er udvalgt af Naturstyrelsen som særligt risikoområde, har man anskaffet sig Water-Gate dæmningen. På baggrund af en prognose om risiko for oversvømmelser, blev der netop i Juelsminde sat Water-Gate-dæmninger op. Det viste sig midlertidigt at være falsk alarm, men her så man så den anden fordel ved Water-Gate dæmningen:

 

- De kunne pakkes sammen med det samme igen uden, at de havde behov for at blive gennemtjekket for lækager. Det skal jo være nemt at sætte op og hurtigt at pakke sammen igen af helt almindelige mennesker, hvis det skal fungere i praksis, uddyber Asger Gregersen.

 

 

Til private og virksomheder

Det er dog ikke kun kommunerne, der kan have glæde af Water-Gate systemet. Produktet er også tiltænkt private husejere og erhvervsdrivende. Hvilket også er grunden til, at det er designet, så det kan sættes op uden specialudstyr og fagfolk. Det gør det muligt at opretholde driften og undgå dyre vandskader. Det er allerede udbredt over hele Europa, hvor man oplever samme problemer med hyppigere og uforudsigelige oversvømmelser.

 

- Det kan leveres i ”løse” ruller, hvis man eksempelvis blot ønsker at sikre sommerhuset. Men vi leverer også trailerløsninger med flere løbende meter alt efter, hvor stor behovet er. Det er fuldstændigt op til den enkelte kundes behov, hvor mange meter af de mobile Water-Gate diger man ønsker at indkøbe, forklarer Asger Gregersen.

 

Water-Gate dæmningen kan også bøjes og drejes i alle vinkler uanset terrænet, der hverken behøver at være fladt eller ryddet for mindre sten eller lignende objekter. Det kan også bruges på is, eller mens vandet stiger. Sker der brud på dæmningen, kan den repareres på stedet, uanset om lærredet er vådt eller tørt.

 

Presenninger til alle behov

Sækko Presenning leverer presenninger til alle behov. Visionen er hele tiden at skabe presenninger og telte af den højeste kvalitet. Men Sækko Presenning samarbejder også med udenlandske producenter for at kunne levere økonomisk rentable presenninger til engangsbrug. I sidste ende handler det om at stå klar med et produkt og en løsning til den enkelte kundes behov.

 

Lagertelte er en fleksibel løsning til byggebranchen

Sækko Presenning er eksperter indenfor levering af hurtige og fleksible løsninger. Det gælder ikke kun indenfor klimaområdet med produkter som Water-Gate. Til byggebranchen leverer Sækko Presenning eksempelvis lagertelte og telthaller, der er et billigt alternativ til opførslen af permanente bygninger, der hurtigt kan blive forældede eller dyrere end budgetterne tillader. Når en kundes behov er fastslået, udfører Sækko Presenning 3D tegninger af det endelige telt. Straks herefter udregnes et tilbud, hvor teltet til sidst produceres, leveres og monteres. Når det igen skal fjernes, står Sækko Presenning også gerne klar til at afmontere og fjerne teltet.

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555