<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Du kan redde dit synkende fundament
Annonce

Du kan redde dit synkende fundament

 

Hverdagen går sin rette gang. Du sidder på kontoret med øjnene på skærmen og de mange tal, så du kan holde overblikket over diverse indleveringen af materialer til dine hårdt arbejdende kollegaer ude på byggepladser ude i landet. Med en kop kaffe i hånden har du brug for frisk luft, så energien kan blive fornyet. Ude på hovedkontorets terrasse trækker du frisk luft. Du opdager, at fliserne er sunket omkring et hjørne af bygningen. Der skal en stabilisering af fundamentet til, således skaden ikke bliver forværret.

 

Undersøg markedets muligheder

Når du opdager sådanne skader, skal du straks reagere. Desto længere tid der går uden stabilisering af fundamentet, desto værre kan skaden blive. Du kan med fordel undersøge, hvilke muligheder der er på markedet til at udbedre netop dit synkende fundament.
Den professionelle hjælp, du kan finde, giver dig et bedre overblik over, hvor stor din skade er. Du kan også bruge den professionelle hjælp til at få forklaret, hvilke mulige løsninger der er til din skade, og ikke mindst en vurdering af, hvordan resultatet vil blive.

 

Forskellige metoder

De professionelle firmaer, du kan finde på markedet, har sine egne metoder. Afhængigt af hvilket professionel hjælp du får, kan du opleve, at der er forskel på metodevalget til at stabilisere dit fundament. Du kan eventuel opleve dette:

  • Bores huller langs med det ustabile fundament. Afstanden er omkring en meter.
  • Hullerne er ikke bredere end 14-16 mm, hvori der kommer små rør i forskellige niveauer ned under det ustabile fundament.
  • De professionelle bruger det materiale, som de mener vil kunne udbedre skaden bedst mulig. Materiale indsprøjter de i hullerne, hvorefter materialet ekspanderes, og udfylder de hulrum som jorden under det ustabile fundament indeholder.

 

Denne metode kan være én af metoderne til stabilisering af fundamenter, som er synkende. Du kan læse mere om stabilisering af fundamenter her.