<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Danske Speditører på Transport 2019: Er din virksomhed fremtidsklar?
annonce

Danske Speditører på Transport 2019: Er din virksomhed fremtidsklar?

 

Indlæg af Henrik Beck, Politik- og kommunikationschef i Danske Speditører

 

Uanset om du leverer materialer til en byggeplads eller kører med byggeaffald, er din transport en del af noget større. En brik i en større logistikkæde, hvor der er andre end dig, der er optaget af ”Just In Time-levering”, flådestyring og digitalisering.

 

Nogle af komponenterne til byggematerialerne er måske produceret langt væk fra Danmark. De skal fragtes hertil – det er der ofte en speditør ind over – og samles hos Stark eller en af de andre store leverandører, inden de bliver bragt ud til byggepladsen.  Det betyder, at virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen og i speditionsbranchen har en fælles interesse i sætte fokus på, hvad der skal til for at optimere logistikken.

 

Transportarkitekterne står bag
Når gods transporteres fra Punkt A til B, optræder speditøren ofte som transportarkitekt og sørger for, at transporten – og alt det formelle i forbindelsen med transporten – forløber så gnidningsfrit som muligt.  Derfor arbejder speditørerne på at undgå stive led i logistikkæderne, der lægger unødvendigt beslag på tid og penge.  

 

Speditørerne sørger for, at varer kan bevæge sig frit rundt i verden. De finder en vognmand, et rederi, en jernbane eller et luftfartsselskab, som kan transporten af godset.  

 

En speditør udfærdiger dokumenter, fragtbreve og tolddeklarationer og arbejder for at skabe effektive trans­portkorridorer og forsyningskæder til fordel for kunderne og deres konkurrenceevne. Dette er helt afgørende for dansk velfærd og danske arbejdspladser.

 

Speditøren tænker miljø, sikkerhed, told og logistik optimalt ind i en hel og ef­fek­tiv forsyningskæde.  

 

Vi bidrager med en logistikkonference
Danske Speditører er med på Transport 2019. Vi bidrager med en heldagskonference om logistik. Den foregår på førstedagen, nemlig torsdag den 21. marts.

 

Det er vi, fordi vi gerne vil tale om kravene til fremtidens logistik. Hvordan optimeres logistikken bedst muligt? Optimering af logistikken er vigtigt uanset om det drejer sig om de lange logistikkæder fra eksempelvis Kina til Danmark eller om det handler om logistikken fra byggemarkedet til byggepladsen

 

Det overordnede mål med konferencen er at fremme dialogen mellem transportkøbere og -sælgere om, hvordan rammerne for fremtidens logistik skal være. Hvad er kundernes forventninger, og hvilke muligheder har speditørerne for at leve op til disse?

 

Teknologisk udvikling er en gave
Vores udgangspunkt er, at vi altid vil anbefale at man betragter den teknologiske udvikling som en gave, man kan gribe ud efter og få glæde af. Det kræver strategisk udsyn og risikovillighed at gøre det. Det gælder for virksomhederne i speditionsbranchen – og i alle andre brancher.

 

Her vil vores logistikkonference afmystificere og konkretisere de værktøjer, der kan tages i anvendelse for at effektivisere forsyningskæden yderligere, uanset om den er national eller international. Bliv præsenteret for værktøjer, som kan bruges i fremtidens logistik. Det drejer sig f.eks. om blockchain-teknologien.

 

IT-løsningerne til virksomhederne

Lige uden for det sted, hvor vores logistikkonference foregår, vil der blive indrettet et større areal med fokus på leverandører af IT-løsninger til virksomheder, der på den ene eller anden måde arbejder med transport og logistik. Det vil også være relevant for jer i bygge og anlægsbranchen.

 

På Transport 2017 var der flere end 6.000 beslutningstagere, så der vil i år helt sikkert være mange, som vil finde indholdet på logistikkonferencen toprelevant i forhold til deres dagligdag og fremtidige strategi for deres virksomhed.

 

Læs mere om vores logistikkonference

 

Dem kan du få inspiration af på logistikkonferencen

Jørgen Høg, Redaktør, Børsen Logistik

Morten Duus Eriksen, Global Freight Manager, Shipping & Customer Service. Novo Nordisk A/S

Kenneth Sandgaard, Head of Digital & Innovation. FREJA Transport & Logistics
Allan Larsen, Professor MSO. Transport DTU
Kenn Vognsen, Danfoss

Søren Toft Joensen, Partner & CCO, Kapacity

Christian Lassen, Nordic Leader, IBM Blockchain

Morten Solgaard Thomsen, Chefkonsulent, Reg-Lab

Agnieszka Zulewska, Associate professor, VIA University College