logo

Dansk Byggeri sætter IT på dagsordenen

Dansk Byggeris årsdag kunne man få en status over hvor langt, de danske byggevirksomheder er i forhold til eksempelvis anvendelse af droner, selvkørende entreprenørmaskiner, robotteknologi, Virtual Reality og digitale redskaber i både tilbuds- og produktions- og byggefasen.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

Med overskriften – Ny teknologi - den næste revolution? – blev der diskuteret og netværket livligt blandt de byggevirksomheder, som var mødt op i Tivoli Congress Center i København til Dansk Byggeris årsdag.

 

På ét af temamøderne var der fokus på de forbedringer af produkter og processer, som ny teknologi kommer til at give i fremtidens byggebranche, og her var der flere interessante indspark fra forskellige dele af bygge- og anlægsbranchen. Direktør i Dansk Byggeri, Michael Nielsen var ordstyrer for temamødet.

 

Læs mere om Byggebranchens Udvikling

 

Droner og selvkørende gravemaskiner i anlægsbranchen

Poul-Erik Olsen, tilbudschef i Barslund A/S er med i koordineringsgruppen Det Digitale Anlæg, hvor man arbejder med fælles retningslinjer på området, og han fortæller hvordan, man i Barslund har taget de digitale værktøjer til sig:

 

- Anlægsbranchen rykker rigtig meget her, og lige nu arbejder vi med 3D-modeller både i tilbudsfade og produktionsfase, hvilket har givet 15-20 % bedre effektivitet. Til gengæld skal alle led være med for at kunne udnytte potentialet optimalt, og her er det min fornemmelse, at de foreløbig ikke har fået nok ud af at lave modellerne.

 

Jens-Peter Lund er Survey Manager i Spotland, hvor man er specialister i landmåling til infrastruktur og byggeri, og her anvender man allerede i stor stil droner til opmåling, hvilket giver en række koordinater i en punktsky, som kan bruges til at skabe en præcis model af landskabet. Man har foreløbig lanceret en selvkørende opmålingsmaskine til vejnettet, som betyder, at man selv slipper for at færdes i trafikken, og i det hele taget satser man i Spotland på maskinstyringssystemer, som lige så stille vinder indpas i anlægsbranchen.

 

- Når vi taler om selvkørende gravemaskiner, så har alle i dag en maskinfører – men der er varierende grader af automatisering, som hjælper føreren med at arbejde præcist, effektivt og sikkert. Store spillere som Caterpillar og Volvo tester lige nu selvkørende gravemaskiner og elektrificerede førerløse dumpere.

 

 

Kan ny teknologi optimere byggebranchens design, processer og produktion?

Områdechef VDC Thomas Hejnfelt fra NCC Building mener, at vi lige nu kun ser den øverste top af isbjerget, når det kommer til VDC – Virtual Design and Construction.

 

- Hele den her tankegang med ”build before build”, hvor vi skaber en visuel model af byggeprocessen, inden vi begynder at bygge, rummer så mange fordele, at det kommer til at vinde bredt indpas på større projekter inden længe, fortæller Thomas Hejnfelt og fortsætter:

 

- VDC giver et bedre flow og større sikkerhed i byggeprocessen, da man på forhånd har taget stilling til udfordringerne. På et projekt som Ny Herlev Hospital har vi skabt en model af hele processens forløb, hvor vi har kunnet finde de mest optimale løsninger på områder så som placering af kran og krantype, mængdeverificering og hele logistikken. Det giver et bedre produktionsgrundlag og en bedre udførelse.

 

Læs mere om Byggeprocessen

 

Hvis byggebranchen skal kunne høste alle gevinster ved VDC, så mener Morten Alsdorf, Head of VDC hos NCC Building, at det det er nødvendigt, at hvert led i værdikæden investerer resurser i de digitale løsninger:

 

- Foreløbig har vi brugt teknologien på vores gamle byggemodel, nu skal vi frem til, at det er modellen, der gælder. Og her kræver det altså, at alle parter i værdikæden har de nødvendige digitale kompetencer. Her skal alle led investere i værdikæden, da vi ikke kan løse de her udfordringer på det enkelte projekt.

 

 

Hvad kan ny robotteknologi udrette i byggeriet?

RoboCluster er et nationalt innovationsnetværk, der samler de danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi, og Cluster Manager Bjarke Nielsen er også med i innovationsnetværkene InnoByg og Brandbase. Han fortæller om de mange virksomheder, som lige nu tester og lancerer ny robotteknologi til byggebranchen, som eksempelvis WallMO, der udvikler robotløsninger til montering af vægpaneler og glasvægge i nye bygninger. Eller norske nlink, som har lanceret en robot til at bore huller i loftet, ligesom virksomhederne Robot At Work giver nye muligheder til facaderenoveringer, og Odico kan være med til at give organiske betonformer til vores bygninger.

 

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555