<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Brancheforening: God ide med klip i kørekortet ved brug af håndholdt teleudstyr under kørslen
annonce

Brancheforening: God ide med klip i kørekortet ved brug af håndholdt teleudstyr under kørslen

Formand for brancheforeningen SIKRE VEJE, Michael Stisen.

 

Nu skal det give et klip i kørekortet at bruge håndholdt teleudstyr (tablets, laptops, mobiltelefoner m.v.) under kørslen. Det mener regeringen og Dansk Folkeparti, der vil skærpe reglerne for brug af f.eks. håndholdt mobiltelefon, når man kører. Det forslag bakker brancheforeningen SIKRE VEJE 100 % op om, siger foreningens formand, Michael Stisen, og understreger, at skærpelsen naturligvis også bør omfatte udenlandske chauffører.

 

Foto: Brancheforeningen SIKRE VEJE

 

Transportminister Ole Birk Olesen vil til efteråret fremsætte et lovforslag der medfører, at det kommer til at koste et klip i kørekortet at tale i mobil eller bruge andre håndholdte kommunikationsapparater, mens man kører.

 

Forslaget er en følge af, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at skærpe reglerne på området. Baggrunden er, at det er farligt, hvis man ikke koncentrerer sig om kørslen, men kigger andre steder hen end på vejen. Som reglerne er i dag koster det 1.500 kr. i bøde, hvis man snakker håndholdt under kørslen.

 

- Vi bakker 100 % op om forslaget – alle kan konstatere, at det nuværende bødeniveau ikke har en præventiv virkning, siger formanden for SIKRE VEJE, Michael Stisen.

 

Læs mere om Transport

 

- Tværtimod, for vi ser mange, der sidder med mobilen holdt op imod øret, men de burde have deres opmærksomhed rettet mod trafikken og begge hænder på rattet. Og der er ingen undskyldning for ikke at benytte sig at håndfri betjening. Det er velfungerende og billigt, og findes til alle telefoner. Så derfor ønsker vi både bøde og klip og en meget større risiko for at blive opdaget i forhold til, hvad vi ser i dag. Det skal være slut med håndholdt betjening af enhver art, understreger Stisen.

 

- Det er ikke nok med klip til danske bilister. For det bliver ikke mindre farligt, hvis det er en lastbilchauffør fra et andet land end Danmark, der snakker i mobilen, mens vedkommende kører. Og da mange lastbilchauffører er udlændinge, så skal lovgivningen også tage højde for, at de rammes lige så konsekvent og sanktioneres lige så hårdt som danske, slutter Michal Stisen.

 

Læs mere om Veje & Anlæg

 

SIKRE VEJE opfordrer desuden alle virksomheder til selv at udarbejde en politik på området og sikre, at der er håndfrit udstyr i virksomhedernes biler.

 

Om SIKRE VEJE 

Brancheforeningen SIKRE VEJE repræsenterer virksomheder, der arbejder på vejen og for bedre trafiksikkerhed. Det er virksomheder, der f.eks. er beskæftiget med produktion og salg af vejskilte, vejmarkering, autoværn, afspærringsmateriel, vejbelysning, alkolåse og drift og vedligeholdelse af vej- og sidearealer.