<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Bæredygtighed, der tjener alle
annonce
Annonce

Bæredygtighed, der tjener alle

 

FN’s nye klimarapport tegner et dystert billede. For at imødegå klimaforandringerne er der behov for strategier, der både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. Upcycling er et af de mest effektfulde processer, lyder det fra Tscherning A/S.

 

Tekst af Elias Inceer

 

Hos Tscherning bruger man store resurser på at tænke grønt i arbejdet med nedrivning, anlægsarbejder, miljøsanering og maskinudlejning. Men for at klimaindsatsen i sandhed skal give effekt, er der behov for at skabe en forretningsmodel, så både produktionsform og økonomi bliver effektiviseret. Det er budskabet fra Tscherning, der allerede nu satser stort på arbejdet med upcycling:

 

- Vi fornemmer, at det er nye tider i byggebranchen såvel som samfundet i øvrigt, når vi taler om bæredygtighed. Der har manglet konkrete og mere effektive metoder og værktøjer til for alvor at gå fra vision til handling. Upcycling står som et af de bedste nutidige metoder, siger produktionsdirektør Rune Holm Madsen.

 

Affald med værdi

Upcycling er en arbejdsmetode, hvor gamle bygningskomponenter genanvendes til at bygge nyt. Det adskiller sig fra recycling ved, at man - 1 til 1 - bruger de gamle komponenter til at skabe en merværdi frem for kun at bruge dele af resurserne:

 

- Vi arbejder i forvejen meget med genanvendelse, herunder materialer fra et nedrivningsprojekt til opbygning af anlægsarbejder. Betonkonstruktioner nedknuses og genanvendes, træaffald brændes af for at skabe energi, og jern smeltes for at skabe nye elementer. Med upcycling tager vi de emner fra en nedrivning, der stadig har værdi og sikrer, at det kan genanvendes direkte, fortæller Rune Holm Madsen og uddyber:

 

- Ved at arbejde på denne måde, kan en bygherre pludselig stå med nogle materialer, der – udover at være konkurrencedygtige på prisen – ofte har et visuel udtryk, der adskiller sig fra traditionelle byggematerialer. Og så indeholder de både et stykke historie om bæredygtighed og en egentlig historisk værdi fra de gamle bygninger, der kan føres ind i nybyggeriet.

 

Han peger på samarbejdet med Lendager Upcycling Studios og deres bidrag til at skabe bæredygtig boligarkitektur på markedsvilkår:

 

- I et projekt fra Kalvebod Brygge har vi eksempelvis skåret trægulvet ud i foruddefinerede felter i samarbejde med arkitekten til brug i et nybyggeri. Vi har på denne måde sparet resurser på bortskaffelsen, kunne sælge de gamle elementer, og bygherren har opnået besparelser på materialerne. Oven i købet er der fældet færre træer og udledt mindre CO2. Det må man kalde en sand win-win situation, siger Rune Holm Madsen.

 

 

Kortlægning af potentialet

Projektet på Kalvebod Brygge er blot et af adskillige igangværende og fremtidige projekter. I forbindelse med nedrivning af Papirøen, er der upcyclet gamle spær, og et kommende projekt byder på blandt andet 1 til 1 genbrug af betonbjælker. Mulighederne er uanede, uddyber Rune Holm Madsen og fortæller om kortlægningsprocessen:

 

- Vinduer, døre, trægulve, søljer, bjælker, beton, gamle spær og tegltag er blandt de mange elementer, der kan upcycles effektivt. Vi kortlægger jo i forvejen nedrivningen, så kemikalier og sundhedsskadelige materialer bortskaffes korrekt. I denne kortlægning kan også indgå en skitsering af upcycling potentialet, inden vi går i gang med den egentlige nedrivning, siger han og afslutter:

 

- Disse processer er naturligvis noget, der koster en anelse på timeregnskabet nu. Men i det lange løb vil der være store besparelser at hente. Både for på CO2 regnskabet og forhåbentlig også direkte for bygherren.

 

Fremtiden byder på flere samarbejder med bygherrer, arkitekter og andre interesserede. I takt med at efterspørgslen øges. Da Tscherning som en af de få spillere i nedrivningsbranchen også tilbyder anlægsarbejde, satser firmaet derfor også her på at øge indsatsen for at få upcyclede materialer med i produktionen.

 

Læs også: Kasper Guldager Jensen, Anders Lendager, Søren Nielsen om Circle House