<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Også mindre virksomheder kan høste store gevinster af IT i byggebranchen
annonce
Direktør i Dansk Byggeri Michael Nielsen

Også mindre virksomheder kan høste store gevinster af IT i byggebranchen

De store entreprenørvirksomheder har for alvor taget IT-værktøjer til sig, og på den kommende IT-messe til februar ønsker man at de små- og mellemstore håndværks- og entreprenørvirksomheder også til at høste fordelene ved IT-værktøjer.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

Dansk Byggeri inviterer for 7. gang til IT-messe, i samarbejde med byggeriets uvildige IT-rådgiver BASIT. På Dansk Byggeris IT-Messe 2018 kan du møde leverandører af IT-værktøjer, der dækker alle arbejdsprocesser - blandt andet tilbudsgivning, planlægning, aflevering, administration og udførelse.


IT-messen afholdes på Teknologisk Institut i Taastrup og Aarhus den 6. og 7. februar 2018. Direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen udtaler:

 

- Det er efterhånden blevet en god tradition, at vi samler 25 af de bedste IT-leverandører til bygge-og anlægsbranchen i starten af februar. Det er et arrangement som vores medlemmer værdsætter. De store entreprenørvirksomheder har været gode til at høste fordelene ved IT-værktøjer. Vi føler os derfor overbeviste om, at tiden er ved at være moden til, at alle vores medlemsvirksomheder skal med på vognen. IT-messen er en god platform for vores medlemmer til at udveksle erfaringer inden for IT-værktøjer.

 

Hvad er mulighederne i praksis?

På IT-messen får virksomhederne et syn for sagen mht. hvad der kan lade sig gøre i praksis med IT-værktøjer. Ikke mindst i forhold til at effektivisere virksomhedens drift og herigennem forbedre indtjeningen. Det er samtidigt 6. gang, at byggeriets uvildige IT-rådgiver BASIT er medarrangør, og adm. direktør Martin Profit Jakobsen fortæller, at IT-messen har været med til at flytte medlemsvirksomhedernes brug af IT-værktøjer.

 

Igennem de seneste 4 år er der virkelig sket en stor udvikling og IT-modenheden i branchen er steget markant. Ikke mindst i forhold til at bruge IT-værktøjer til elektronisk tidsregistrering og kvalitetssikring.

 

- Arrangørerne af Dansk Byggeri IT-messe 2018 har fokus på at IT-værktøjerne på messen er modne og velafprøvede. Og så skal IT-værktøjerne kunne købes og bruges af virksomhederne med det samme. 


Der er ikke plads til IT-udviklingsprojekter i en travl hverdag i bygge- og anlægsbranchens mange små og mellemstore virksomheder forklarer Michael H. Nielsen.

 

Læs mere om IT og Teknologi

 

 Sidste års IT-Messe

 

Inspiration for de mindre virksomheder

Michael H. Nielsen, som i 2018 selv er aktivt involveret i planlægningen af IT-messen, har desuden fokus på at de større medlemsvirksomheder i Dansk Byggeri kan være en inspiration for de lidt mindre medlemmer når det kommer til praktisk brug af IT-værktøjer.

 

- Vi har inviteret 2 af vores største medlemmer, NCC og Per Aarsleff, til at holde indlæg omkring deres brug af digitale værktøjer til planlægning og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. I mange år er der talt om ”Det digitale Byggeri” med brug af 3D og BIM. Nu kan vi for alvor se, at de store entreprenørvirksomheder har taget disse værktøjer i brug med henblik på at høste fordelene ved brug af disse IT-værktøjer. Vi føler os derfor overbeviste om, at tiden er ved at være moden til, at alle vores medlemsvirksomheder skal med på vognen. IT-messen er en god platform for vores medlemmer til at udveksle erfaringer inden for IT-værktøjer, siger Michael H. Nielsen.

 

For BASIT, der hver dag hjælper de små- og mellemstore håndværks- og entreprenørvirksomheder kan Martin Profit Jakobsen godt genkende billedet. De store virksomheder i branchen stiller større krav om brug af digitale værktøjer end tidligere. Samtidig ser vi en skærpet interesse for brug af fælles projektweb, og krav til digital kvalitetssikring. Vi har lagt meget vægt på disse temaer i valget af IT-leverandørerne til IT-messen i 2017, siger Martin Profit Jakobsen.

 

Teknologisk Institut, der for 7. gang lægger hus til IT-messen ser en stor værdi i Dansk Byggeris IT-messe.

 

- Hos Teknologisk Institut arbejder vi blandt andet på at hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at øge kvaliteten og produktiviteten og bæredygtigheden. Det gælder både i forhold til at udvikle og optimere byggematerialer og -komponenter, men også i forhold til processer som at øge håndværksvirksomhedernes viden om produkterne i forbindelse med installationen i bygningsdele, f.eks.  ved renovering. Her ser vi at IT-værktøjerne spiller en stadig større rolle, og vi står over for en mindre revolution i byggebranchen gennem industri 4.0 med intelligente IT løsninger, droner, robotter, 3d-printere og dataanvendelse siger Direktør i for divisionen for Byggeri og Anlæg i Teknologisk Institut, Mette Glavind.

 

Som medlem af Dansk Byggeri er der gratis adgang. Andre deltagere er velkomne mod en betaling på 500,-

 

Læs mere og tilmeld dig på Dansk Byggeris hjemmeside.