<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Akustik indeksering
annonce

Akustik

Støj og dårlig akustik er et stort problem på mange arbejdspladser og institutioner. Læs om mulighederne for at styre akustikken.