logo

150 meter kæmpeskorsten skal til genbrug

 Foto: HOFOR/Danton

 

I denne uge starter nedbrydningen af en kæmpe skorsten på Amagerværket bestående af 5.000 ton gammel beton, der skal bruges til at opføre Sydhavns nye genbrugscenter – et sted, der netop har til formål at sikre en optimal udnyttelse af byggematerialer og andre ressourcer.

 

Gammel beton plejer kun at blive brugt til opfyld i vejbaner, men potentielt kan man opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne ved også at genanvende betonen til nyt byggeri. Der er dog ret begrænsede erfaringer med, hvordan genanvendt beton reagerer i et såkaldt ”aggressivt miljø”, hvor det er direkte udsat for vind og vejr. Det vil Københavns Kommune nu afprøve sammen med ARC, når HOFORs gamle skorsten på Amagerværket skal nedbrydes og genanvendes til opførelsen af Sydhavns nye genbrugscenter.

 

Genbrugsbetonen skal bruges til en ringmur omkring centeret, så der dannes en støjafskærmning til naboer og det fredede område Tippen, der grænser op til centeret. Midt i februar påbegyndes nedbrydningen af HOFORs 150 meter høje skorsten på Amagerværket, der indeholder 5.000 ton beton. Nedbrydningen forventes færdig i maj, hvorefter den nedbrudte beton vil blive kørt til Sydhavn, og arbejdet med opbygningen af genbrugscenteret kan begynde.

 

- Vi kommer til at høste nogle vigtige erfaringer med dette projekt, hvor vi genanvender betonen på en måde, hvor ressourcerne fra materialet kommer ud i cirkulation igen. Forsøget kan forhåbentlig også være med til at rykke branchen, så man fremover vil genbruge mere byggemateriale direkte fra bygning til bygning, siger enhedschef Merete Kristoffersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

 

Læs også interview med Ander Lendager fra Lendager Group: Bæredygtighed og økonomiske gevinster er ikke modsætninger

 

 Foto: HOFOR/Danton

 

Genbrugscenter med fokus på et direkte materialegenbrug

Det nye genbrugscenter er mere end blot en genbrugsstation, og det helt særlige er, at der vil være langt større fokus på den direkte genbrug af materialer end på genanvendelse, hvor man smider affald i containere, hvorefter materialerne bliver nedbrudt. Københavns Kommune opretter derfor på genbrugscenteret et multihus med materialelager, iværksætterværksteder og andre faciliteter til udvikling af direkte genbrug, så effekter og materialer i højere grad kan bevare deres værdi.

 

Inden man kommer ind på containerpladsen, vil man blive bedt om at aflevere sine materialer til direkte genbrug i en genbrugssluse. Andre kan på den måde få glæde af byggematerialer, træ og møbler, der afleveres i slusen. Målet er, at 10 procent af alle produkter og materialer, der ankommer til centeret, skal sorteres fra i slusen. Københavns Kommune vil i samarbejde med ARC drive genbrugsslusen, mens ARC vil stå for driften af genbrugspladsen og en besøgstjeneste.

 

- Det var nok de færreste, der havde forestillet sig, at en gammel skorsten kan være spydspids for et genbrugscenter med høje genbrugsambitioner. Men skorstenen er en manifestation af de bestræbelser, vi hos ARC gør os for at fremme den bedste genanvendelse af materialer gennem innovative og utraditionelle løsninger, siger direktøren hos ARC Dan Fredskov.

 

Læs mere om Nedrivning

 

- HOFOR står for nedrivningen og knusning af de 5.000 ton beton fra skorstenen, og ARC er bygherre på genbrugscenteret. Projektet koster 68,8 mio. kr. hvoraf halvdelen finansieres af ARC og halvdelen af Københavns Kommune via Ressource- og Affaldsplan 2018.

 

- 3.800 ton beton fra skorstenen skal indgå som supplement i den nye beton i genbrugscenteret. Den resterende del af skorstenen med betonstykker på 0-4 mm vil blive brugt som belægningsopbygning af stier og veje ved centeret.

 

 - Tidligere har det kun været muligt at erstatte 20 % af stenmaterialerne i nybyggeri med genbrugsbeton. I det nye genbrugscenter vil genbrugsbetonen udgøre 100 % af stenmaterialerne. Det er første gang i nyere tid, der bygges i denne størrelsesorden i Danmark af gammel beton, og der er som nævnt begrænset erfaring med genanvendelsen til nybyggeri.

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555