Udskiftning til LED - det oplagte valg

Annonce

Udskiftning til LED - det oplagte valg

Bæredygtige LED løsninger findes nu til stort set alle belysnings-opgaver, enten som retrofit eller integrerede enheder. Og vi kan efterhånden se bort fra det meste indhold i de etablerede leverandørers opslags-kataloger, hvis man ønsker en forbedring af lyskvalitet og reduktion af energiforbruget.

Statens Serum Institut har i tæt samarbejde med LED-TEK gennemført en omfattende energirenovering, hvor LED-TEK i alt leverer LED produkter for mere end en halv million kroner. På det totale energiforbrug vil Statens Serum Institut spare ca. 2 millioner kroner pr. år, når de planlagte tiltag er fuldt gennemført, heraf udgør besparelserne på belysningsområdet en væsentlig del.
 

Resultater gennem ved samarbejde

Hos Statens Serum Institut har man ønsket forskelligartede løsninger, alt efter om de eksisterende armaturer kan bibeholdes, eller om det er mere rentabelt at skifte til integrerede LED armaturer. Drifts- og afsnitsleder samt Aut. El-installatør, Michael Funch Pedersen fra Statens Serum Institut udtaler:

- Som ansvarlig er det svært at argumentere mod en investering, der tjener sig ind indenfor produktets garantiperiode, hvor vi samtidig opnår et mærkbart bedre indeklimaklima. I alle lokaliteter, hvor der er foretaget udskiftning og optimering til LED belysning, har Statens Serum Institut ved samarbejdet med LED-TEK opnået besparelser og forbedringer, der har betydet løbende reduktion af drift udgifterne på 60 - 80 %.

 

Vedligeholdelse er tænkt ind fra starten

LED giver muligheden for længere vedligeholdsterminer – dvs. mindre udgifter til udskiftning af lyskilder samt internt udstyr, som spoler, reaktorer og glimtændere. Det er generelt dyrt at skifte lyskilder højt oppe under loftet, eller i/over udstyr, samtidig med at de ansatte i Statens Serum Institut ikke bliver forstyrret af håndværkere.


Læs også: Bedre belysning for færre kroner


Mindre varmeafgivelse i fryserummet

Anvendelse af LED i Statens Serum Instituts køle- fryserum er også optimalt, da lyskilderne ikke udsender varme og starter med det samme. Michael Funch Pedersen fortæller:

- Det er svært at sætte en levetid på LED-lyskilder i køle- og fryserummenes lave temperaturer, da varme er den store killer for elektronik. Vi har testet LED-lyskilder ned til minus 80 grader, og de virker indtil videre efter hensigten. Endvidere er det ikke det sjoveste arbejde at skifte lyskilder osv. under disse temperaturer. Anvendelse i produktionsapparater/maskiner har også vist sig at være hensigtsmæssigt, da varmeudviklingen ikke i nær samme grad som ved traditionelle lyskilder påvirker medarbejdere og produkter.

Brug LED rigtigt

- Ved at avende løsningerne fra LED-TEK, kan vi få endnu større udbytte og effektivitet ved anvendelse af bevægelsesmeldere, akustiske styring og lysdæmpning. Brugen af trappeautomater frem for kiprelæer, har ligeledes vist sig at være særdeles anvendelige. Det gode ved LED er nemlig start tiden: den eksisterer i princippet ikke, og vores medarbejdere opdager i mange tilfælde ikke lyset har været slukket, fortæller Michael Funch Pedersen.

LED giver rigtig god mening på områder med konstant brændende belysning - eksempelvis nød- og panikbelysning, udelamper, elevatorbelysning, trafiklys og indikeringslamper samt lys i teknik- og krybegange.

Det første skridt finansierer det næste skridt

Udgiften til LED giver resultater med det samme. Derfor kan man udmærket som i Statens Serums Instituts tilfælde gennemføre forbedringer etapevis. Besparelserne ved det første projekt, betaler startudgifterne til næste tiltag.
 

Lavere miljøpåvirkning

LED lyskilder og armaturer reducerer ikke blot CO2 udledninger, i kraft af højere virkningsgrad, men er fri for komponenter indeholdende kviksølv og andre miljøfarlige stoffer, skadelig UV stråling er også et problem der er helt elimineret ved lyset fra LED. Hertil kommer, at faren for forekomst af glasskår i følsomme produktions miljøer er elimineret, da LED lysrør er baseret på polyester og aluminiumsmaterialer.

En dansk mønsterkommune på energiområdet

Horsens Kommune er valgt af EU som eksempel på en mønsterkommune, der i Borgerservice og på mange kontorer i Horsens Rådhus bygninger har installeret LED-lyskilder, leveret af LED-TEK. Komforten er forbedret i en sådan grad, at medarbejderne nu ønsker belysningen udskiftet i hele Rådhuset. På Horsens Gymnasium har man allerede udskiftet 100 stk. 25 wattpærer på gangarealer uden vinduer med 100 tilsvarende LED-lamper, hvorved effektforbruget er nedbragt fra 2.500 watt til 150 watt.

Kvalitet gennem kontrol

LED-TEK er udsprunget af det 25 år gamle selskab Erling Nielsen International A/S. I begyndelsen af halvfemserne var firmaet, under navnet ENI, en af pionererne med indførelse af besparende belysning i TV-selskabernes nyhedsstudier. Efter at LED lys produkterne har vist sin effektivitet og bæredygtighed, har firmaet nu genetableret sig inden for branchen med navnet LED-TEK. Erling Nielsen fortæller:

- Vores produkt portefølje bliver udvalgt, godkendt og opdateret ved et løbende samarbejde med vore kunder og leverandører. Og for at øge gennemskueligheden på det hurtigt voksende LED marked samarbejder vores virksomhed med DTU Fotonik på Risø om etablering af en dynamisk positivliste over LED belysningsprodukter, resultaterne herfra, vil blive markedsført igennem Dansk Energi.

Tallenes logik

En lokalitet på 1000 m² forsynet med traditionelle lysstofrør, med et lys behov på 3000 timer/år, vil have en drift omkostning på ca. 40.000 kr. om året. Ved udskiftning til LED reduceres driftsudgifterne til ca. 15.000 kr. Derudover reduceres CO2 udledningen med mere end 9 tons. Erling Nielsen forklarer:

- LED vil fortsætte med at blive mere udbredt, da fordelene er åbenbare for alle. Det er dog vigtigt at nævne, at man ikke skal gå på kompromis med kvaliteten – det kan være fristende at gå efter de lidt billigere lyskilder – det kan ikke betale sig på sigt, da man ikke får den forventede levetid og det ønskede lysniveau. Hvis man derfor ønsker at få en god oplevelse med LED-belysning, må man på fornuftig vis vælge de lidt mere effektive og bekostelige lyskilder, som leverer varen.
led-tek

LED-TEK A/S

Kontaktinformation
LED-TEK A/S
Lundagervej 45A
8723 Løsning
Tlf:7384 1100
Email:  
Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer




Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555