LED LYS OVER BORNHOLM

Annonce

LED LYS OVER BORNHOLM

På talrige bornholmske skoler og andre kommunale bygninger har udskiftningen til en bæredygtig LED-belysning både ført til betragtelige energibesparelser og forøget tilfredshed med lærings- og arbejdsmiljøet.

 

Tekst af Rune H. Jensen

 

I 2012 søsatte man en omfattende energirenovering af de kommunale bygninger på Bornholm, og nu begynder de gode resultater for alvor at vise sig. Det gælder ikke mindst på de mange skoler, der har fået ny belysning i form af hovedsageligt bæredygtige LED-paneler fra LED-TEK. De tørre tal taler deres eget sprog, og på en skole som Søndermarksskolen har man fra 2012-2015 opnået en besparelse på hele 44 % i samlet elforbrug. Udskiftningen af gamle lamper og armaturer er kort sagt blevet en bærende del af det såkaldte interne ESCO-projektet på Bornholm:

 

Læs om flere fordele ved LED-belysning

 

Brugertilfredshed og bedre trivsel

- I alt er ca. 7.000 belysninger udskiftet til LED-lys, og heraf står LED-TEK for ca. 6.000 LED-paneler til skolerne og andre kommunale bygninger. Vi har efterfølgende lavet en rundspørge blandt brugerne, og op mod 90 % er særdeles positivt stemte over kvaliteten af den nye belysning og oplever det som rarere og mere behageligt at færdes i til daglig, fortæller Flemming Bech, energimedarbejder og projektleder på ESCO-projektet i Bornholms Regionskommune.

 

En ny rapport fra Energistyrelsen bekræfter tendensen og peger på en tilsvarende tilfredshed med LED-belysning også hos private danske virksomheder, der i stigende grad vælger LED frem for traditionelle lyskilder. I de kommunale bygninger på Bornholm er belysningsanlæggene i mange tilfælde over 40 år gamle, og institutioner som de bornholmske skoler har lidt under for lidt og for dårlig belysning.

 

 

 

 

Bedre energi, mindre vedligehold

Det ændrer LED-panelerne fra LED-TEK på med en lang levetid på omkring 50.000 timer og en jævn og mere behagelig belysning, det kan løfte læringsevnen, trivslen og arbejdsmiljøet som hele. Og så betyder det ikke mindst en betydelig, langsigtet reducering af udgifterne. Flemming Bech:

 

-  Udskiftningen fra pærer eller lysrør til LED-belysning fører nemt til en besparelse på elforbruget på 30-50 %. Ud over selve energibesparelsen betyder det også en stor udgiftsreducering på vedligehold af de gamle belysningsanlæg, da man undgår de hyppige elektrikerbesøg og indkøb af pærer og lysrør. Så alt i alt giver LED-panelerne god mening både økonomisk, driftsmæssigt og i forhold til indeklima og trivsel.

 

Høj kvalitet og god service

For Bornholms Regionskommune er valget faldet på LED-TEK som leverandør af belysningspanelerne efter en overbevisende præsentation fra tidligere ejer Erling Nielsen. Og siden da er samarbejdet fortsat som følge af LED-TEKs høje produktkvalitet, gode service – såsom f.eks. lysberegninger uden ekstra omkostninger – og et pålideligt samarbejde ud fra devisen ”en aftale er en aftale” ifølge Flemming Bech.

 

Han ser et fortsat stort potentiale i udskiftning af belysning til LED og forbedret styringsautomatik på Bornholm og andre steder. Mange af kommunens bygninger har stadig forældede belysningsanlæg, og han håber derfor på yderligere energirenovering med en version 2, der omfatter mere LED-belysning til øens skoler og øvrige kommunale bygninger.

led-tek

LED-TEK A/S

Kontaktinformation
LED-TEK A/S
Lundagervej 45A
8723 Løsning
Tlf:7384 1100
Email:  
Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555