Et væld af spjæld giver øget fleksibilitet i byggeriet

Annonce

Et væld af spjæld giver øget fleksibilitet i byggeriet

Lindab lancerer to nye spjæld til MB-trykfordelingsboksen, som et alternativ til det populære Konus-spjæld. De nye spjæld er simplere end traditionelle spjæld og kan nemt tages i forbindelse med service og rengøring.


Med lanceringen af helt nye spjældtyper sætter ventilationsspecialisten Lindab fokus på fleksibilitet i både produkt og byggeri. Samtidig udvides sortimentet af riste, og dermed mulighederne for at sammensætte lige netop den ventilationsløsning, der passer til det enkelte projekt.


Nødvendigheden af en ventilationsløsning for at opnå et godt indeklima står efterhånden klart for de fleste. Ventilationsanlæg udføres i mange varianter fra de helt simple til de højteknologiske


Valget af ventilationsløsning træffes ofte allerede ved projektering, men nogle gange viser den oprindelige løsning sig ikke at være den rette. At skifte fra én ventilationsløsning til en anden er kompliceret og kræver oftest, at man samtidig også udskifter trykfordelingsboksen og ændrer i kanalsystemet. Det vil Lindab gøre op med og lancerer derfor en række nye spjældtyper, der gør det nemt at tilpasse ventilationsløsningen uden at skulle ændre væsentlig i kanalopbygningen.


Simple spjæld giver plads til variation

Lindab lancerede i 2010 deres Konus-spjæld til MB-trykfordelingsboksen. På grund af spjældets evne til at regulere luft ved et højt tryk uden at støje, har spjældet været særdeles populært hos installatører. Nu byder Lindab på en ny og mere simpel type spjæld til MB-trykfordelingsboksen som alternativ til det avancerede Konus-spjæld.


”Nogle gange er det ikke nødvendigt med en spjældløsning i trykfordelingsboksen, der kan drosle et stort tryk i ventilationssystemet. Ønsker man derimod en minimal trykregulering i MB-boksen kommer de nye spjæld ind i billedet.Funktionelt er de simplere, men de har stadig høj kapacitet og et lavt støjniveau,”fortæller produktchef for Indoor Climate Solutions, Niels Mulvad fra Lindab.


Helt konkret er der tale om to nye, simplere spjæld. Ét spjæld til indblæsning, ét spjæld til udsugning. Sortimentet af spjældtyper til montering i MB-trykfordelingsboksen består nu af 5 forskellige spjældtyper og understøtter dermed Lindabs fokus på fleksibilitet i byggeriet. Alle spjældtyper kan derfor også nemt tages ud i forbindelse med service og rengøring af kanalsystemet.


Udvidet sortiment af riste

Det er ikke kun inden for spjæld, at Lindab lancerer nye produkter. Når det kommer til riste, satser producenten også på at forny og udvikle markedet.


Lindabs ristesortiment har i mange år været det samme. Nu har vi en række helt nye riste, der imødekommer efterspørgslen på at dække nogle konkrete behov. Det gælder blandt andet riste, hvor man kan indsætte filtre, riste som har bedre adgangsmuligheder i forbindelse med service i kanalsystemet og riste udført i galvaniseret eller rustfri stål,” fortæller Niels Mulvad.


Lindab har de seneste år opgraderet produktionsfaciliteterne med fabrikker, der specialiserer sig i fremstilling af stål- og aluminiumsriste til ventilationsanlæg. Med de nye fabrikker udvider og fornyer Lindab sortimentet af ventilationsløsninger.

 
Kontaktinformation
Lindab A/S
Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf:73 23 23 23
Email:  
Et-v-ld-af-spj-ld-giver--get-fleksibilitet-i-byggeriet
Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555