logo

Den midlertidige by er på plads igen

Hvert år lidt uden for Roskilde skyder en by med ca. 130.000 indbyggere op, hvor indbyggerne har en forventning om, at der er styr på faktorer som energi, infrastruktur, kloakering og sikkerhed.

 

Tekst af Mikkel Weber Sandahl

 

Henrik Bondo Nielsen er som divisionschef for Roskilde Festival ansvarlig for at planlægge de fysiske rammer for den midlertidige by.

 

- Der er meget få faste bygninger på festivalpladsen, så vi starter i princippet helt forfra hvert år på en bar mark, men der bliver anlagt mere og mere under jorden, og det betyder, at det bliver mindre tilfældigt, hvordan vi opbygger festivalen. Lige nu har vi for eksempel meget ambitiøse planer for kloakeringen til næste års festival, hvor vi i samarbejde med forsyningsselskabet Fors vil kloakere store dele af campingarealet, fortæller Henrik Bondo Nielsen og uddyber:

 

- Planen er at fremføre vand længere ud på campingarealet og anlægge spildevandsledning, så vi i 2018 undgår at tømme miljøtoiletter med slamsugere, ligesom det foregår nu. I fremtiden vil spildevandet havne i et forsinkelsesbassin, hvorfra det ledes videre til rensningsanlægget, når kapaciteten er til det. Det vil give en væsentlig bedre oplevelse for vores gæster, som vil have nemmere adgang til træk- og slip toiletter og badefaciliteter ude på campingpladsen. Det er selvfølgelig en investering i fremtiden, men vi anlægger kun, når det kræver minimal vedligeholdelse.

 

Læs mere om Byrum

 

Kravene fra myndigheder udvikler sig år for år

Henrik Bondo Nielsen fortæller, at man altid operer med et digitalt GIS-kort over festivalområdet, hvor alle oplysninger lægges ind løbende. Efterfølgende kan man bruge et luftfoto som back drop for kortet, så man kan checke, at virkeligheden stemmer overens med det planlagte. I dag skal alle midlertidige bygninger registreres og byggesagsbehandles og tegnes ind på det digitale kort, ligesom der skal udvikles en komplet beredskabsmæssig rapport – eksempelvis bruges der store mængder af gas, som alternativ til strøm, og her kender Beredskabet alle tilslutningsstederne.

 

- Der er en skærpet interesse for, at alting opfylder bygningsreglement på midlertidige konstruktioner, og her lever alle telte, tribuner, scener osv. op til Energistyrelsens certificeringsordning. Det er ikke noget, man tænker over, men det er faktisk en meget stor opgave for Roskilde Kommune at sagsbehandle alle de ansøgninger, og her er kommunen en vigtig samarbejdspartner for os, siger Henrik Bondo Nielsen, som dog er glad for udviklingen:

 

- Det giver rigtignok mere papirarbejde, men når arbejdet én gang er gjort, så giver det meget mere ro i maven for os som arrangør. Den viden betyder også, at vi kender alle de forskellige typer af telte, så vi kan lukke bestemte telte ned, når vejret ændrer sig osv.

 

Roskilde

 

Læs mere om Brandsikring

 

Hvad med terrorsikring?

- Vi drøfter løbende terrorbilledet med Politiet, som får deres info af Efterretningstjenesten, der ser meget opmærksomt på hvad, der rører sig. Og derfor har vi lavet et nyt oplæg på området og foretaget en del justeringer, heriblandt etableret flere betonelementer, afspærringer og fokus på kørselstilladelser osv. Her evaluerer og justerer vi løbende, men når man kommer ind på festivalpladsen, så er alt, som det plejer – her vil oplevelsen være den samme. I virkeligheden er terrorsikring i dag noget, som alle er glade for. Det er en selvfølgelighed, og folk vil med samme efterspørge det, hvis det ikke er på plads, siger Henrik Bondo Nielsen.

 

”Vi er en læringsorganisation”

På dette års festival vil man ikke kunne bruge kontanter i salgsboderne, som har terminaler, hvor der kan anvendes de gængse betalingskort eller et midlertidig kort. Det kræver til gengæld en ny digital infrastruktur, og Henrik Bondo Nielsen fortæller i den forbindelse:

 

- Netværket er lavet af vores frivillige, som arbejder med det til hverdag i deres arbejde. De er således blandt de skarpeste i Danmark på det område, og de har set det som en spændende udfordring at skabe en højteknologisk løsning, der bare spinder.

 

Henrik Bondo Nielsen fremhæver, at Roskilde Festival er en læringsorganisation, hvor man hele tiden baserer den fremtidige planlægning på det, der virker:

 

- Vi spørger hele tiden gæsterne til råds. Og en stor by, som vores, har mange forskellige typer af indbyggere, vi skal tage hensyn til. Her er der nogle folk, der er til mere komfort, som vi har skabt forskellige bydele til. Eksempelvis er Silent & Clean området for dem, der gerne vil have en knapt så snavset og mere fredelig festivaloplevelse, ligesom Get A Tent området er for dem, der ønsker større kapacitet på bad og toiletter. Og når man også gerne vil betale for det, så er det nemt at give folk det, de gerne vil have.

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555